Aarhus Universitets segl

Thy har fået en ny ordbog: Læs mere om den flotte udgivelse her

Thy-ordbog, bind I, A-L.
Torben Arboe ved Thy-seddelsamlingen (Foto: Mette-Marie Møller Svendsen).
Torsten Balle foran J. P. Jacobsens hus (Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune).
Fra Torsten Balles optegnelser.

Ty til Thy! 

Thy-ordbog – Dialekter i Thy i mands minde er udarbejdet af Torben Arboe – der selv er thybo – fra Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning på Aarhus Universitet. De to bind udkommer den 17. november, og det skal fejres!  

Om Thy-ordbogen

Thy-ordbogen er en ordbog baseret på Torsten Balles optegnelser fra Thy, som består af cirka 17.000 sedler med omfattende definitioner og dertilhørende illustrationer. Lærer, arkivar og dialektforsker Torsten Balle (1900-1979) var en indfødt thybo, som var uddannet i brugen af lydskrift og med et skarpt øre for dialektens nuancer.  

Den færdige Thy-ordbog er et 700-siders værk med en detaljeret sproglig-saglig indledning. Ordbogen indeholder over 200 nye illustrationer af Hans Møller, hvoraf halvdelen er baseret på Torsten Balles oprindelige materiale. 

Deltag i fejringen af den nye ordbog 

Ordbogen kan fra 17. november købes hos boghandlerne eller direkte hos Forlaget Knakken. Læs også mere i forlagets beskrivelse af udgivelsen her

Reception i anledning af udgivelsen finder sted i KulturRummet, Thisted Bibliotek fredag den 17. november. Alle er velkomne til at deltage i fejringen af den flotte nye udgivelse.  

Tid og sted: Fredag d. 17. november kl. 14-16.45.  

KulturRummet, Thisted Bibliotek, Tingstrupvej 19, 7700 Thisted.  

Gue vendinger på thybomål 

Thybomål har en perlerække af illustrative idiomatiske udtryk og talemåder, der nævnes i ordbogen. De gåwr i jæn’ skow’ å jæn’ træsko ’det går i én sko og én træsko’ siges om noget, der går på bedste beskub, dvs. uden orden og plan. Som ironisk talemåde under opslagsordet tørv finder man: ska æ itj ta’ en tør’ å ta’r di øw’n mæj? ’skal jeg ikke tage en tørv at tørre dine øjne med?’ (til en som græder over en bagatel). Hvis man er stolt, og lidt vigtig, kan man både være ’høj i nakken’ og ’høj i hatten’ (hyw’ i æ na’k og hyw’ i æ hat), og man skal ikke hatte (dvs. tage hatten af), før man ser manden (æn ska itj’ ha’t, far æn sijker æ manj’) dvs. man skal ikke tage sorgerne på forskud. ­ 

Hvis noget mislykkedes i sidste øjeblik, kunne det kommenteres med et gammelt, lokalt mundheld: så næ’r tisti, så· æ manj, han welj·t i drasbæk ’så nær Thisted, sagde manden, han væltede i Dragsbæk’ (Dragsbæk er en forstad til Thisted). 

Om Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning 

Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, opkaldt efter dets grundlægger, professor Peter Skautrup (1896-1982), har til opgave at indsamle og bearbejde oplysninger om jyske dialekter og den jyske landbefolknings kultur ca. 1850-1920. Centret er hjemsted for Jysk Ordbog, som redigeres på baggrund af et omfattende, unikt kildemateriale. Centret hører under Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi. 

Om forlaget Knakken 

c/o Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune 

J.P. Jacobsens Hus 
J.P. Jacobsens Plads 8 
7700 Thisted 
Tlf. 99 17 28 43 
E-mail: arkiv@thisted.dk 

For mere information, kontakt: 

Torben Arboe, redaktør: tlf. 21 49 72 35, jysta@cc.au.dk