Aarhus Universitets segl

Publikationer

Sprog og Kultur

Det var allerede ved instituttets oprettelse grundlæggeren Peter Skautrups plan at udgive et tidsskrift med sprogligt og kulturhistorisk indhold. I overensstemmelse med det planlagte indhold kom tidsskriftet til at hedde Sprog og Kultur. Første hæfte udkom i 1932 med Skautrup og museumsforstander H. P. Hansen, Herning som redaktører. Der udkom frem til 1978 i alt 28 bind.
Der findes endnu et mindre antal komplette sæt af tidsskriftet, der kan købes for 700 kr. ved henvendelse til instituttet.

Sprog og Kultur - forfatterregister

Sprog og Kultur - indholdsregister

Ord & Sag

Fra 1980 har centret udgivet årsskriftet Ord & Sag, hvor vi har ønsket at vise nogle sider af centrets virksomhed. Mange af årsskriftets artikler udspringer af arbejdet med Jysk Ordbog, idet mange ord indbyder til en bredere behandling end den, der kan rummes i en ordbogsartikel.

Årsskriftet var fra starten tænkt som en tak til vore mange meddelere, hvis hjælp har været forudsætning for ordbogens detaljerede dialektgeografiske oplysninger; men årsskriftet har vist sig at være af interesse også for mange andre med interesse for dialekter og ældre almuekultur, så det trykkes nu i et oplag på 1000. Man kan gratis abonnere på årsskriftet ved henvendelse til centret på mail: mms@cc.au.dk.

Ord & Sag - forfatterregister

Ord & Sag - indholdsregister bind 1-25  - alle kan ses som PDF-fil

Ord & Sag - indholdsregister bind 26-     alle kan ses som PDF-fil

Te Mar'ken i Holsbrow'

Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow'

Sallingmålet

Jens Ejsing: Sallingmålet. Lydlære, grammatik, faste udtryk (2005).

Nordisk Dialektologi og Sociolingvistik (red. Torben Arboe).

Foredrag på 8. Nordiske Dialektologikonference i Århus 15.-18. august 2006.

 

Festskrifter

Fraseologi - genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018.

JYSK, ØMÅL, RIGSDANSK mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk. Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. 2011.

Artikler med relevans for Jysk Ordbog

Otto Jespersen: Danias Lydskrift (Dania, I, s. 33-79).

Marius Kristensen: Vejledning til Brugen af Danias Lydskrift (1924).

Viggo Sørensen: Accentforhold i forleddet af jyske sammensætninger (Papers from the Eighth Scandinavian Conference of Linguistics, I, s. 246-266 (1985)).

Viggo Sørensen: Lyd og prosodi i de danske dialekter (2020).

Ældre kilder på nettet

Instituttet har en naturlig interesse i publicering af ældre tekster (især jyskprægede), som ellers ikke ville være almindeligt tilgængelige. Vi har derfor (i form af pdf-filer) lagt foreløbig følgende aflæsninger af ældre retskilder på nettet: