Aarhus Universitets segl

Forskning og projekter

THY-ORDBOG

LÆS MERE OM THYORDBOGEN HER

Status: I gang

Deltagere: Torben Arboe (redaktør), Kirsten Lyshøj (layout og efterbehandling)

Ordbog baseret på Torsten Balles indsamlede materiale fra Thy, ca. 17.000 sedler med omfattende definitioner og dertilhørende illustrationer.

Pilotprojekt: Digitalisering af Jysk Ordbogs seddelsamling

Status: Dataindsamling færdiggjort, afrapportering i gang

Deltagere: Inger Schoonderbeek Hansen, Kristoffer Friis Bøegh, Mette-Marie Møller Svendsen og Agnes Boel Nielsen, i samarbejde med Peter Bjerregaard Vahlstrup og Kristoffer L. Nielbo fra Center for Humanities Computing Aarhus

Pilotprojektet fandt sted i efteråret 2021, hvor et udsnit på 25,5 skuffer (ca. 56.000 sedler) af Jysk Ordbogs seddelsamling på i alt ca. 3,1 millioner sedler blev indscannet og behandlet ved brug af specialudstyr og software udviklet til projektet.

Mere information om dette pilotprojekt vil blive publiceret løbende.

Brugerundersøgelse for Jysk Ordbog 2021

Status: Afsluttet 2021

Deltagere: Mette-Marie Møller Svendsen, Inger Schoonderbeek Hansen

Brugerundersøgelse som blev lavet for at kortlægge Jysk Ordbogs brugeres behov, undersøge brugervenligheden af hjemmesiden, samt for at få be- eller afkræftet redaktionens tanker om hvad brugerne forventer at finde i Jysk Ordbog. Undersøgelsen fandt sted i vinteren 2020 og bestod af et spørgeskema med både kvalitative og kvantitative elementer. Afrapportering af undersøgelsen fandt sted i foråret 2021. 

Præsentationshæfte

Da rapporten og det dertilhørende datasæt er for stor en fil til hjemmesiden, kan interesserede kontakte mms@cc.au.dk og få tilsendt materialet per mail.

THY-UDTALEORDBOG

Status: Afsluttet 2020

Deltagere: Torben Arboe (redaktør), Kirsten Lyshøj (layout)

Udtaleordbog baseret på Thy-digteres værker og andre thyboers oplysninger, en videreførelse af Miniordbog over Thybomålet fra 2016.

Udgivet af Foreningen Thybomål.