Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Øvrige medarbejdere og tilknyttede

Fotograf: Lars Kruse, AU Foto

Desuden har et meget stort antal personer gennem årene været beskæftiget ved centret hovedsagelig med tilknytning til arbejdet med Jysk Ordbog. Det drejer sig dels om timelønnede, videnskabelige medarbejdere, dels om studentermedhjælpere og endelig om medarbejdere ansat i revalidering eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Dette gælder i særdeleshed årene efter 1979. Fra 1980 til 1998 har der således været etableret mere end 75 ansættelsesforhold af denne art. Sidst men ikke mindst har omkring 4000 ulønnede meddelere fra alle egne af Jylland ydet en indsats ved besvarelse af spørgelister og indsendelse af optegnelser.