Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Den nuværende stab omfatter:

Vid.medarb., leder af Jysk Ordbog, cand.mag. Torben Arboejysta@cc.au.dk tlf. 871 63164

Forsker, ph.d. Kristoffer Friis Bøegh, kfb@cc.au.dk

Centerleder, lektor, ph.d. Inger Schoonderbeek Hansenjysis@cc.au.dk tlf. 9352 1699

Afdelingsleder Kirsten Lyshøjjyskl@cc.au.dk 

Pens. lektor, cand.mag. Ove Rasmussen tlf. 871 63158

Vid. assistent Mette-Marie Møller Svendsen, mms@cc.au.dk 

Pens. lektor, mag.art. Viggo Sørensenjysvs@cc.au.dk tlf. 871 63163

Øvrige medarbejdere:

Ingeborg Christensen
Inge Friis
Nina Keller Grøftehauge

Desuden har et meget stort antal personer gennem årene været beskæftiget ved centret hovedsagelig med tilknytning til arbejdet med Jysk Ordbog. Det drejer sig dels om timelønnede, videnskabelige medarbejdere, dels om studentermedhjælpere og endelig om medarbejdere ansat i revalidering eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Dette gælder i særdeleshed årene efter 1979. Fra 1980 til 1998 har der således været etableret mere end 75 ansættelsesforhold af denne art. Sidst men ikke mindst har omkring 4000 ulønnede meddelere fra alle egne af Jylland ydet en indsats ved besvarelse af spørgelister og indsendelse af optegnelser.