Aarhus Universitets segl

Retningslinjer for Jysk Ordbogs redaktion

Redaktionsprincipper for Jysk Ordbog

Jysk Ordbogs sigte

Jysk Ordbog (JO) henvender sig til alle brugere med interesse for de jyske dialekter ca. 1700 – ca. 1930 eller for landbefolkningens kultur- og samfundsforhold i samme periode (før landbrugets industrialisering). Den helt dominerende del af ordbogens kilder af­spejler jysk dialekt og landbokultur i perioden 1850 –1920.

Fagfolk som sprogforskere, historikere og museumsfolk vil kunne anvende ordbogen som indfaldsvej til relevante emner, med henblik på efterfølgende konsultation af ordbogens kildemateriale.    

Find en detaljeret gennemgang af Jysk Ordbogs redaktionsprincipper her.

Jysk Ordbog redigeres ved brug af redigeringsværktøjet iLEX. En teknisk oversigt til brug for ordbogens redaktører kan findes her.