Aarhus Universitets segl

Spørgelistesamlingen

Ved dialekt forstås jo en geografisk afgrænset sprogform. Det er derfor en central opgave at afgrænse de forskellige dialektale træk med størst mulig præcision. Det gælder forskelle i det enkelte ords udtale, bøjning og betydning såvel som forskelle i ordforrådet fra egn til egn. Da der ofte er sprogforskelle fra sogn til sogn, ville en blot grov afgrænsning kræve store ressourcer, hvis man alene skulle støtte sig til optegnelser ved omrejsende filologer. Centret har derfor med held søgt hjælp hos lokale meddelere, der med stor interesse og omhu har besvaret udsendte spørgelister. Den første af disse blev offentliggjort 1949 i en række aviser, og de indkomne besvarelser blev straks udnyttet til en artikel om kostaldens navne.

I løbet af 1950'erne voksede meddelernettet. Op gennem 50'erne og 60'erne havde vi hjælp af mellem 500 og 700 engagerede meddelere, der 3-4 gange om året besvarede vore spørgelister (hver omfattende 30-40 spørgsmål). I alt har vi gennem årene fået hjælp fra omkring 4000 meddelere.

Af kortet over de jyske dialekters ord for "at huske" kan man se, hvor finmasket vort meddelernet har været, og at man takket være det med relativt stor sikkerhed kan fastlægge grænser mellem dialektforskelle, når det gælder centrale ord og begreber.