Aarhus Universitets segl

Båndsamlingen

Der er træk af det talte sprog, som selv den bedste lydskrift ikke kan gengive. Derfor har man så tidligt det teknisk var muligt optaget lydprøver. Centrets ældste prøver er et begrænset antal optagelser på grammofonplader foretaget i slutningen af 1930'erne - desværre med en meget mangelfuld lydkvalitet.

I begyndelsen af 1950'erne blev der foretaget enkelte stålbåndsoptagelser (der siden er overspillet til plastikbånd). På plastikbånd blev der i løbet af 1960'erne foretaget 122 optagelser fra en række punkter i Jylland.

En 5-årig bevilling (1971-1975) fra Statens Humanistiske Forskningsråd til dialektinstitutterne i Århus og København muliggjorde et omfattende optagelsesprojekt, der sikrede optagelser fra alle egne i landet. I denne periode blev der i Jylland optaget 798 bånd, og der foreligger nu optagelser fra næsten hvert andet sogn i Jylland.
Alle optagelser er digitaliseret og kopieret til cd. De originale bånd opbevares nu af Det kongelige Bibliotek.