Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Medarbejdere

Den nuværende stab omfatter:

Vid.medarb., cand.mag. Torben Arboe, jysta@cc.au.dk tlf. 871 63164

Forskningsassistent, cand.mag. Nina Keller Grøftehauge, jysng@cc.au.dk tlf. 871 63163

Lektor, cand.phil., ph.d. Inger Schoonderbeek Hansen, jysis@cc.au.dk tlf. 871 63162

Afdelingsleder Kirsten Lyshøj, jyskl@cc.au.dk tlf. 871 63161

Pens. lektor, cand.mag. Ove Rasmussen tlf. 871 63158

Centerleder, lektor, mag.art. Viggo Sørensen, jysvs@cc.au.dk tlf. 871 63163

Øvrige medarbejdere:

Ingeborg Christensen
Inge Friis
Niels Hald


Et meget stort antal personer har gennem årene været beskæftiget ved centret hovedsagelig med tilknytning til arbejdet med Jysk Ordbog. Det drejer sig dels om timelønnede, videnskabelige medarbejdere, dels om studentermedhjælpere og endelig om medarbejdere ansat i revalidering eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. Dette gælder i særdeleshed årene efter 1979. Fra 1980 til 1998 har der således været etableret mere end 75 ansættelsesforhold af denne art. Sidst men ikke mindst har omkring 4000 ulønnede meddelere fra alle egne af Jylland ydet en indsats ved besvarelse af spørgelister og indsendelse af optegnelser.