Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Amtshistoriske årbøger

Den store lokalhistoriske interesse fra 1800-tallets slutning fører fra starten af 1900-tallet til oprettelse af historiske selskaber landet over, i almindelighed på amtsbasis. De modtager en beskeden statsstøtte, men ellers hviler økonomien på medlemskontingenter (fra typisk 500-1000 medlemmer).

De fleste historiske selskaber udgiver fra starten deres eget lokalhistoriske tidsskrift (under ét kaldt amtshistoriske årbøger); fra tid til anden støtter de også udgivelsen af lokalhistoriske værker (fx sognehistorier).

På nedenstående kort ses, hvornår de jyske historiske samfund er stiftet, hvilke områder de dækker (eller har dækket), og hvilke "amtshistoriske årbøger" de har udgivet. Sønderjydske Aarbøger var startet allerede 1889 på privat basis, men blev 1923 (efter en pause under og efter første verdenskrig) overtaget af Historisk Selskab for Sønderjylland.

Årbøgerne er angivet med den forkortelse, der anvendes i Jysk Ordbog; de rigtige navne, som ofte er ændret hen over årene, fremgår af Jysk Ordbog Kilder