Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Niels Blicher

Præsten Niels Blicher er den første, som har bragt hele samtaler på jysk i trykken. I hans topografi fra 1795 over sognet Vium (ved Viborg) optager afsnittet om stedets dialekt hele 30 sider. Mest fylder en jysk ordliste med oversættelser, men der sluttes af med 4 små samtaler på jysk - alle med vedføjet oversættelse. "De første 2 ere optegnede kort efterat de vare forefaldne", forsikrer Blicher, "og de 2 sidste fremsættes saaledes, som de rimeligen kunde falde".

Nedenfor ses en af samtalerne (inkl. oversættelse), her i et genoptryk (med latinske bogstaver og vedføjet en version i normaliseret ortografi) fra 1978. Samtalens mundtlighed matches i datiden kun af et par samtaler på dialekt meddelt af degnen Peder Knap i 1828 (første gang trykt i Sprog og Kultur 1978). For at finde mere levende replikker på jysk skal vi til E Bindstouw (1842), forfattet af Niels Blichers søn, digteren St.St. Blicher.