Aarhus Universitets segl

At huske

 

Kortet viser vore afhjemlinger af de jyske ord for at huske; i alt er der oplysninger fra knap 600 sogne. Materialet stammer dels fra en spørgeliste udsendt i begyndelsen af 1950'erne, dels fra oplysninger i ordbogskartoteket.
Som det ses af kortet findes der i Jylland tre forskellige ord for at huske: hove (med udtalen håww el. håw), hovse (med udtalen håwws, håws el. lign.) og hovske (med udtalen håwsk). De er alle afledt af ordet hug = sind (kendt fra det ældre udtryk "at komme noget i hu"). Rigsmålets huske kan næppe være lånt fra ømålene (sjællandsk, fynsk etc.), der har former svarende til djurslandsmålenes og det syd- og sønderjyske hugse. Det kunne derfor være nærliggende at antage, at rigsmålets huske var lånt fra eller påvirket af den midtjyske form hugske. Dette er dog næppe tilfældet. Det antages almindeligvis, at rigsmålsformen (der først er kendt fra omkring 1700), skyldes indlån i københavnsk fra skånsk-hallandsk, der også har former med -sk-. Jf. Ordbog over det Danske Sprog.VIII.757 og Sørensen & Grøftehauge i Ord & Sag 24, s. 39 ff.