Aarhus Universitets segl

Kostaldens navne

Kortet viser kostaldens navne i de jyske (og fynske) dialekter. Kortet er et udsnit af et kortbilag til Peter Skautrups artikel "Kostaldens navne i danske dialekter" (i Festskrift til H. P. Hansen. 1949), der bl. a. byggede på 128 besvarelser af en spørgeliste optaget i en række jyske aviser.