Aarhus Universitets segl

Klusilsvækkelse

I ord som løbe, købe, æble svarer skriftens b til den gammeldanske lukkelyd (klusil) p, som i ømålene normalt er “svækket” til w: køwe, løwe, æwle, en udtale som jo også kendes fra uformelt (og ældre) rigsmål.
I ord som mad, redelighed svarer det “bløde” d til gammeldansk t. Det bløde d findes i ømålene kun i sjællandsk, vestmønsk og i sydfalstersk. I de øvrige ømålsdialekter er der sket et fuldstændigt svind: mad, gade, udtales ma, gae..
I ord som pige, lige, lig, bage, smage, sager svarer skriftens g til gammeldansk k, som i ømålene har udviklet sig på forskellig måde - til w i ord som kloge, kogt, kroge, (grønt)sager, til j i ord som pige. Undertiden er der ikke længere spor af det gamle k, som i ordet lige (udtalt lee) i tåsingsk; en sådan udtale er almindelig mange steder i det fynske område. - Det samme er visse steder sket efter a (i ord som smage) - således i Vestsjælland og på Ærø, hvor ordet smage udtales smae.

I bornholmsk kan gammelt k have udviklet sig til j (læj = lig); til gammelt t svarer i bornholmsk enten blødt d (i ordene flad, mad, fod, hedder) eller (stemt) d (i ordene ud, ude). - Til gammelt p svarer v (som i jysk); der er ingen eksempler i teksten (ordet sup er lånt fra svensk).