Aarhus Universitets segl

Oversigt over kort

[F betyder markering ved farveudfyldning, S markering ved streg, og blot til identifikation af emnet henviser jeg hvor muligt til Valdemar Bennike og Marius Kristensen: Kort over de danske folkemål (1898-1912)]

Kort 1 – De vigtigste danske dialektområder
Kort 2 – Genusforhold (F), artikelbrug (S), adjektivisk neutr. (S) [BK 81, 80, 83]
Kort 3 – Fællesdansk stød mv. (S), tonal accent (F) [BK 74]
Kort 4 – Vestjysk stød (F) [BK 77-78]
Kort 5 – Apokope (S), opgivelse af erstatningsforlængelse (F) [BK 70-71, men mest vendsysselsk nylængde og forlængelserne hos Ottsen]
Kort 6 – Modsvarigheder til rm. i:, y:, u: (F), delabialisering y > i [BK 20)
Kort 7 – Modsvarigheder til rm. e:, ø:, o: (F), delabialisering + > e [BK 13, 14, 25, 32]
Kort 8 – Modsvarigheder til rm. æ:, a:, å: (F) [BK 1, 10]
Kort 9 – Klusilspring (F) [BK 20]
Kort 10 – Palatalisering af k-, g- > tj-, dj-/j- (F) [BK 42-43]
Kort 11 – Modsvarigheder til rm. v-/w-, hv-, hj- (F) [BK 45, 47]
Kort 12 – Modsvarigheder til rm. -b (F) [BK 49]
Kort 13 – Modsvarigheder til rm. -g (F) [BK 51-52]
Kort 14 – Modsvarigheder til rm. -d (F), rm. -et (S) [BK 50]
Kort 15 – Modsvarigheder til rm. -nd (F) [BK 61]
Kort 16 – Modsvarigheder til rm. -ld, (F) -ng (L) [BK 62.63]
Kort 17 – Modsvarigheder til rm. -r (F), -rn, -ren (S) [BK 65, 64, 66]
Kort 18 – Modsvarigheder til rm. -et (F) [BK 68]
Kort 19 – Modsvarigheder til rm.s nægtelse ikke (F) [BK 79]
Kort 20 – Modsvarigheder til rm.s jeg (F) [BK 85]