Aarhus Universitets segl

Mere på nordøstjysk

Sprogprøven fra Astrup er i de fleste henseender repræsentativ for Østhimmerland, i mindre grad for de øvrige dele af Nordøstjylland, dvs. Vesthimmerland og Ommersyssel.

Af andre længere tekster på nordøstjysk kan nævnes:

Fra Østhimmerland
(men på grænsen til hhv. Vesthimmerland og Ommersyssel):
Soren Yd (vist pseud. for Søren Christensen Yde): Ed Brøv fræ en Mand po Lanned (1852). Fra egnen sydvest for Ålborg.

"Rasmus Mærks henrettelse", optaget 1958 og lydskrevet af Ella Jensen (i Danske Dialekttekster I (1967) s.44-53. Fra Hobro-egnen.

Båndoptagelse 1967, lydskrevet af Bent Jørgensen (i Danske Dialekttekster III (1971) s.38-51). Fra egnen nord for Hobro. Tekstprøven, De netop har hørt, er hentet fra optagelsens start.

Fra Vesthimmerland:

P. Braarup (udg.): Carricatur-Fortællinger (1855). Siderne 22-32 er en anonym version af St. Steensen Blichers fortælling "Messingjens", skrevet på dialekten mellem Nibe og Løgstør.

H. Jensen: Himmerlandske Dialekt-Fortællinger (1940). Lydskrift ved Th. Thomsen. Fra Års-egnen.

S. Raa (pseud. for Th. Thomsen): Elles i Havbro (1943). Digte fra Års-egnen.

Gudmund Schütte: Kimbrer og Teutoner. Omsat til [Års-egnens] himmerlandsmål af Th. Thomsen. Trykt i Fra Himmerland og Kjær Herred 1936- 37 s.195-215.

Fra Ommersyssel:

Laust Skalle (pseud. for Niels Andersen): Faaklaaring aa Beskryvels øuer et faalæ villelæ Gild æ (1835). 7.oplag (1913) indbefatter et par senere digte af N.A., nemlig Laust Skalles Fiskeri (1867) og Laust Skalles frieri (1867). - desuden: Et Par utrykte Digte af Niels Andersen, udg. posthumt i Jylland I (1891) s.211-214. Fra egnen vest for Randers.

Maaten Skalle aa Skalle Karen (pseud. for Jens Peter Iversen): Beskryuels øuer et faalæ villelæ Basel ... (1835). Fra egnen vest for Randers.

Mas Lasses aa Kresten Skalle (pseud. for Andr. Krag Kjeldsen): Faaklaring aa Beskryuels øuer di tou faalæ willele Begrauelser ... (1838). Igen fra egnen vest for Randers.

N.P. Bjerregaard: Sæd og skik i Ommersyssel (1919), Årets arbejde i Ommersyssel (1959). Fra egnen nord for Randers.

Niels Nielsens gengivelse af Steen Steensen Blichers fortælling "Messingjens" mv. (i Johs. Brøndum-Nielsen (red.): Dialekttekster til Universitetsbrug II (1932) s.10-36. Fra egnen sydvest for Hobro.

P.E. Jensen: En taawle Daw (1935). Fra egnen nord for Randers.

Flg. tekster udviser også tydelige nordøstjyske træk, men blandet med sprogtræk fra midtjyske egne:

Steen Steensen Blicher: E Bindstouw (1842). Bogens blandede dialektpræg er nærmere beskrevet i Peter Skautrups kommenterede udgave (1942) s.9 ff., og af Ella Jensen i Dialektstudier I (1964) s.89-146.

Robert Schak: Slutningen aa en Viesammeling (ca. 1880), optrykt i Ord&Sag 1997, s.33-45.

N. Christiansen: Niels, Pier aa Wolle (1922), Bet'e Niels (1927), Stu'e Niels (1928), Gammel Niels (1929).

Det var det vigtigste af, hvad der er skrevet PÅ denne egns dialekt.

Hvad er der skrevet OM dialekten?