Aarhus Universitets segl

Mere på midtvestjysk

Sprogprøven fra Aulum er i de fleste henseender repræsentativ for hele Midtvestjylland. Den vestligste del (fra Limfjorden og til Ringkøbing fjord) udviser dog lydlige særtræk. Det redegøres der for under sprogprøve nr. 5 (Nees), og dér anføres også tekster og sprogbeskrivelser knyttet til området.
Af andre længere tekster på midtvestjysk kan nævnes:

Fra Hardsyssel (Struer-Holstebro-Herning-egnen):

Nogle fortællinger i Jyden I-II (1884-85) fra Ikast-egnen af Jens Favrholt.

H.P. Hansen: Låjlæ Fålk (1923), Jens Pråwst (1928), Wålle Gro' Gre't (1935). Fra Herning-egnen.

Anker Ankerstrøm: Buendspråg (1927). Digte fra Herning-egnen.

Søren Noe-Nygaard: Jenlinger (1924), I Trøj å Træsko (1926), Prææst å Dejnn (1930). Digte fra egnen sydvest for Holstebro.

Pæ Øwles (pseud. for P.G. Fenger): Jyske Viser og Vers (1932). Fra Herning-egnen.

Axel Steensberg: To Noveller (1975). Fra Herning-egnen.

Fra Fjends herred (Skive-Viborg-Silkeborg-egnen):

Et par fortællinger i Jyden I-II (1884-85) fra egnen sydfor Viborg af Hans Jacob Hansen.

Fr. Lindberg: Gammel Skrammel (1895), Mæ aa dæ (1905), (under pseud. Faksenberg:) En æventyrlig Ræjs fræ Selkebaarr te Himmelbjær (1902), (under pseud. Mardonius:) Mas Tots Markinsrejs te Rannes (1902). Fra Skive-egnen.

Jeppe Aakjær: Livet paa Hegnsgaard (1907), Naar Bønder elsker (1911), Af Gammel Jehannes hans Biwelskistaarri (1911), Po fir glowend Pæl (1923). Fra Skive-egnen.

Åge Fjallands gengivelse af Steen Steensen Blichers fortælling "Messingjens" mv. (i Johs. Brøndum-Nielsen (red.): Dialekter til Universitetsbrug II (1932) s.11-37). Fra egnen øst for Skive.

Båndoptagelse fra Viborg-egnen 1967, lydskrevet af Hanne Ruus (i Danske Dialekttekster II (1971) s.50-63).

Fra Salling:

Thor (pseud.): Fræ mi Gammelfaars Ti I-II (1889-95).

Jørn Raaslæ (pseud. for Carl Hansen): Saxos Histaarrier. Frit øwersaat aa fortold æpo jydsk (i Skive Folkeblad 19/4-12/6 1913)

Vilbert Møller: Nue Møeer i Pladderup Sownraad I-III (1913-1924); desuden fortællinger i Skive ugeblad 1914- 16 og i Roslev Folkeblad 1926-27.

Gudmund Schütte: No smo Blå. å dæn dansk Histår'ri (i Skivebogen 1937 s.4-55 og 1938 s.1-44).

Torolf Kristensen: Fræ mi bet'te Ti' å ong' Daw (1939).

Jens Ejsing: Sö'en håj. vi æ mø't i Salling (1994).

Specielt fra egnen mellem Lemvig og Ringkøbing, se kommentarerne til sprogprøve 5.

Det var det vigtigste af, hvad der er skrevet PÅ denne egnsdialekt.

Hvad er der skrevet OM dialekten?