Aarhus Universitets segl

Mere på bornholmsk

Af prosatekster kan nævnes J. P. Kuhres Borrinhojlmska sansåger. Bornholmske Folkeæventyr og Dyrefabler (1938 = Danmarks Folkeminder nr. 45), samt bidrag i årsskriftet "Gammalt å Nyt", udg. af Elna Schøne 1932-39.

Dialektdigtning i bunden form repræsenteres foruden de allerede nævnte af bl. a. Chr. Stub Jørgensen og Alfred Jensen. - I øvrigt henvises til Niels Åge Nielsen: Dansk dialektantologi (I. Østdansk og ømål), samt til H. A. Koefods afsnit om bornholmsk i Gyldendals Egnsbeskrivelse, bind 1. (1969, afsnittet "Folkemål").Hvad er der skrevet OM dialekten?