Aarhus Universitets segl

Mere om sydømål

En almindelig omtale af dialekterne på Sydøerne findes i: Gyldendals Egnsbeskrivelse, bind 7 (Lolland-Falster-Møn med omliggende Øer. 1972), i afsnittet "Folkemål" ved Chr Lisse.

Bent Jul Nielsen og Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter (1991).

 

Øvrig litteratur om sydømålene henvender sig i de fleste tilfælde til særlig fagligt interesserede. - Følgende kan nævnes:

Balthasar Christensen og Ole Widding: Lollandsk Grammatik - Radstedmålet (1936 - se også J. Jørgensens bemærkninger i Danske Folkemål 1937).

Finn Køster: Om den fakultative apokpope i sydømålene, i: Danske Folkemål 1989.

Finn Køster: Om de svage verbers bøjning ("ede-bøjningen") i dialekterne på Lolland-Falster og Møn, i: Danske Folkemål 1986.

Inge Lise Pedersen: Mønske n-kombinationer, i: Danske Folkemål 1976.

Inge Lise Pedersen, Finn Køster, Karen Margrethe Pedersen og Inger Bévort: j-svind og j-restitution i ømålsområdet, i: Danske Folkemål 1981.

Karen Margrethe Pedersen: Lollandske n-kombinationer, i: Danske Folkemål 1982.

 

Ordbøger

J. Jørgensen: Lollandsk Ordbog (Thorebymaalet) (1936).

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende Øer (1992 ff.). Til ordbogen hører et tillægsbind med indledning, nøgler, forkortelseslister og kort. - Foreløbig er der udkommet fire bind (frem til bogstav f).

 

Tidsskrifter

Danske Folkemål 1927 ff (udg. af Udvalg for Folkemaal, fra 1961 Institut for Dansk Dialektforskning).Hvad er der skrevet PÅ dialekten?