Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kort over dialektforfattere

Kortet viser hjemsted for de forfattere, der har skrevet på jysk, og fra hvis værker der er udskrevet et større antal sedler til Ordbogskartoteket. Hjemstavnsforfattere som Johan Skjoldborg og Marie Bregendahl benytter indimellem dialektale ord i deres værker, men skriver intet (eller næsten intet) helt på jysk; de er derfor ikke medtaget på kortet. Tilsvarende gælder Johannes V. Jensen og Thøger Larsen. Forfattere af egnsbeskrivelser, folkelivsskildringer mv. på dialekt er heller ikke medtaget. De fleste af de nævnte er født i 1800-tallet; deres virksomhed har i hovedsagen ligget i årtierne før og efter år 1900.

forf.kort 1. Kristen Klastrup (f. 1887)
2. Johs. Hadding (f. 1908)
3. C.J.R. Lund (f. 1845)
4. Jens Thise (f. 1868)
5. L.C. Ringsholt (f. 1891)
6. Jakob Knudsen (f. 1858)
7. Jens Kirk (f. 1904)
8. Jens Søe (f. 1875)
9. Hans Bakgaard (f. 1891)
10. J. Bundgaard (f. 1862)
11. Hans Povlsen (f. 1886)
12. Hans Jensen (f. 1848)
13. Niels Christiansen (f. 1852)
14. St.St. Blicher (f. 1782)
15. Niels Andersen (f. 1794)
16. Vilbert Møller (f. 1873)
17. Fr. Lindberg (f. 1862)
18. Jeppe Aakjær (f. 1866)
19. Steffen Steffensen (f. 1897)
20. Søren Noe-Nygaard (f. 1870)
21. Peter Fenger (f. 1856)
22. C. Sørensen Thomaskjær (f. 1841)
23. Svend P. Jensen (f. 1856)
24. Peder Jæger (f. 1840)
25. Hans Hede (f. 1856)
26. J.C. Lehrmann (f. 1807)
27. J.P. Christensen (f. 1848)
28. Kr. Jensen (f. 1868)
29. Anton Berntsen (f. 1873)
30. Johannes Kristiansen (f. 1905)
31. K.J. Kristensen (f. 1867)
32. J.C. Christensen (f. 1873)
33. Laurits U. Christiansen (f. 1928)
34. J. Jacobsen (f. 1856)
35. Hansigne Lorenzen (f. 1870)
36. Sigfred Andresen (f. 1925)
37. Nikolaj Andersen (f. 1862)
38. Hans Alsinger (f. 1899)
39. Martin N. Hansen (f. 1893)

Klastrup. = Kristen Klastrup (født 1887; top. 1205 AstrupSg, VennebjergH, Vends). - KPM. = Kræn Piesens Markinstur. 1923. - T. = På Træ-skofjo'l. 1935.

Hadding. = Johannes Hadding (født 1908; top. 1243 HæstrupSg, BørglumH, Vends). PR. = Parabler på rim. 1988. -

CJRLund. = C. J. R. Lund (født 1845; top. 1221 UnderstedSg, DronninglundH, Vends). - TN. = To Noveller, fortalte i østvendsysselsk Mundart. 1885.

Thise. = Jens Thise (pseudonym for Jens Madsen Møller, født 1868; top. 1252 TiseSg, BørglumH, Vends). - BL. = Fra Barndommens Land. 1943. - DP. = Det døde Punkt. Genoptryk. 1946. - GAE. = Gløder fra Arne og Esse. 1932. - LL. = List og Lune. 1926. - LS. = Livet i Sognefogedgaarden. I-II. 1922-1923. - MM. = Muld og Mæle. 1935. - MS. = Maren og Simon. 1938. - NKS. = Niels Klinkers Saga. 1910. - NKÆ. = Niels Klinker som Ægtemand, Kriger og Politiker. 1904. - PM. = Per fra Mosen. Genoptryk. 1946. - S. = Smørkræmmeren. Thise Marked. Træk af Vendelboens Liv i ældre Tid. 1924. - SBT. = Spaa Birtes Tøs. 1946. - SoG. = Sol og Graavejr. 1920. - SoS. = Slægt og Stavn. 1940. - SP. = Sognefogedens Pigebørn. 1918. - SS. = Sognefogedens Svigersønner. 1919. - SV. = Stejle Viljer. 1946. - TT. = Tider og Tanker Hjemmet og Stavnen tilegnet. u.å. (1938). - UM. = Ungdomsaar og Manddomskaar. Genoplevet i Mindet. 1946.

LCRingsholt. = Lars C. Ringsholt (født 1891; top. 1453 Nørresundby). - L. = Landsbyfolk. 1932. - N. = Nordenfjords fra. 1921. - TK. = Timmer Kræns Historrier. Faatall aa ham siel. 1912.

JakKnu. = Jakob Knudsen (født 1858; top. 1288 AggersborgSg, ØHanH, Han). - CT. = Den først' af de catilinarisk' Taaler af M. Tullius Cicero. 1887. - Jyder. = Jyder. I-II. 1915-1917. - S. = Sind. 1903.

JKirk. = J. Kirk (født 1904; top. 1344 HjardemålSg, HillerslevH, Thy). - NT. = Nae i æ Thue. 1949.

JSøe. = Jens Søe (født 1875; top. 1395 BodummSg, RefsH, Thy). - TB. = Tak for æ Bro og andre thylandske Digte. 1943.

HBakgaard. = Hans Bakgaard (født 1891; top. 1396 YdbySg, RefsH, Thy). - F. = Folk, æ haaer mødt. 1939. - S. = De gav mig Styrke. 1956. - // Ø. rettes til ØM. // - ØM. = Østers-øen Mors. 1954.

Bundgaard. = J. Bundgaard (født 1862; top. 1401 LyngsSg, RefsH, Thy). - BGM. = Fræ Baaer aa te gyvt Mand. 1924.

HansPovls. = Hans Povlsen (født 1886; top. 1516 VokslevSg, HornumH, Him). - HD. = I Himmerlands Dale. 1929. - HF. = Himlens Fugle har Reder. 1936. - HL. = En Have i Lyngen. 1960. - LB. = Lykkelige Barn. 1923. - RF. = Ro, ro til Fiskeskær. 1943. - S. = Sand. 1918.

HJens. = Hans Jensen (født 1848; top. 1594 FarsøSg, GislumH, Him). - HDF. = Himmerlandske Dialekt-Fortællinger. 1940.

NChristians. = N. Christiansen (født 1852; top. 1737 VordeSg, NørlyngH, Fjends). - BN. = Bet'e Niels. 1927. - GN. = Gammel Niels. 1929. - NPW. = Niels, Pier aa Wolle m.fl. 1922. - SN. = Stu'e Niels. 1928. - (alle top. 1710 RindsH, Him).

Blich. = Steen Steensen Blicher (født 1782). - I-XXXIII. = Samlede Skrifter. I-XXXIII. 1920-1934. - EB. = E Bindstouw. 1842.

And. = Niels Andersen (pseud.: Laust Skalle og Skalle-Laust) (født 1794; top. 1764 ÅlumSg, SønderlyngH, Ommers). - Gilde.1. = Faaklaaring aa Beskryvels øuer et faalæ villelæ Gild, dæ haa wot i Svinning akkeraat fiir aa tyv Dau ætte Helmes aa trøddæ Dau far Yulauten 1832. 1835. - Gilde.7. = Faaklaaring aa Beskryuels øuer et faalæ villelæ Gild, beskrøuen aa Skalle-Laust. 7. oplag. 1913.

VilbMøll. = Vilbert Møller (født 1873; top. 1638 BrøndumSg, HindborgH, Sall). - GJ. = Gammel Jehann aa anner Histaarrier fræ gammel Daww. 1922. - PS. = Nue Møeer i Pladderup Sownraad. I-III. 1922-1924. - PSD. = Pladderup Sownraad aanner æ Dyrtid. 1918. - PU. = Pladderup Universitetsforening. 1921

FLindberg. = Fr. Lindberg (født 1862; top. 1692 DommerbySg, FjendsH, Fjends). - BR. = Bettæ Rikkæ hinnæ Mand. u.å. - F. = Fællesbrønden. 1908. - GS. = Gammel Skrammel. 1895. - JA. = Jærnbaan Aalhaan. 1899. - MD. = Mæ aa dæ. 1905. - SA. = Skjæmt og Alvor. 1891. - Se også Faksenb. og Mardonius.

Faksenb. = Faksenbær (pseudonym for Fr. Lindberg, født 1862; top. 1692 DommerbySg, FjendsH, Fjends). - // Faksenb. rettes til Faksenb.SH. // - SH. = En æventyrlig Ræjs fræ Selkebaarr te Himmelbjær. 1902.

Mardonius. = (pseudonym for Fr. Lindberg, født 1862; top. 1692 DommerbySg, FjendsH, Fjends). - MR. = Mas Tots Markinsrejs te Rannes. 1902.

Aakj. = Jeppe Aakjær (født 1866; top. 1706 FlySg, FjendsH, Fjends). - AG. = Arbejdets Glæde. 1914. - AH. = Fra Agermuld og Hedesand. 1930. - B. = Hvor Bønder bor. 1908. - BE. = Naar Bønder elsker. 4. udg. 1930. - Br. = Breve fra Jeppe Aakjær 1883-1899. Samlet og udg. af Solvejg Aakjær Bjerre. 1944. - BS. = Bondens Søn. 1899. - BT. = Fra min Bitte-Tid. 5. opl. 1929. - D. = En Daad. 1920. - DFK. = Derude fra Kjærene. 1899. - DK. = Drengeaar og Knøsekaar. 1929. - DN. = Digte og Noveller. 1932. - ET. = Esper Tækki. 1913. - FB. = Fjandboer. 1901. - FDD. = Før det dages. 1929. - FF. = Fri Felt. 1905. - FJ. = Fra Jul til Sanct Hans. 1905. - GB. = Gammel Brug og gammel Brøde. 1931. - GJB. = Af Gammel Jehannes hans Bivelskistaarri. 7. udg. 1947. - GJN. = Gammel Jehannes hans Nöjesvis'. 1914. - GK. = Hvor der er gjærende Kræfter. 1916. - Hejmd. = Hejmdals Vandringer. 1924. - HG. = Bag Hjemmets Gavl. 1912. - HV. = Hedevandringer. 1915. - HÆ. = Hjertegræs og Ærenpris. 1921. - JF. = Jyske Folkeminder. Udg af Bengt Holbek. 1966. - JH. = Jævnt Humør. 1913. - JPF. = Jens Povlsens Frieri. u.å. - KW. = Kong Wolle og andet jysk. 1956. - LH. = Livet paa Hegnsgaard. 1907. - MFJ. = Min første Jul. 1922. - MM. = Muld og Malm. 1909. - OT. = I Oplysningens Tjeneste. 2. udg. 1953. - P. = Po fir glowend Pæl. 1923. - PA. = Paa Aftægt. 1907. - PL. = Pigen fra Limfjorden. 1921. - R. = Rejsegildet. 1925. - RS. = Rugens Sange og andre Digte. 3. oplag. 1909. - SD. = Samlede Digte. I-III. 1931. - SE. = Den Sommer og den Eng. 1910. - StStB. = Steen Steensen Blichers Livstragedie i Breve og Aktstykker. I-III. 1903-1904. - SV. = Samlede Værker. I-VIII. 1918-1919. - UA. = Under Aftenstjærnen. 1927. - US. = Ulvens Søn. 1909. - VB. = Vredens Børn. 1904. - VF. = Vadmelsfolk. 1900. - VVF. = Vejr og Vind og Folkesind. 1916.

SStef. = Steffen Steffensen (født 1897; top. 2515 UlfborgSg, UlfborgH, Hards). - A. = Allersnak. 1944. - Av. = Æ Avisgilld. 1953. - Awt. = I æ Awtæjtsstoww. 1932. - BB. = Billinger å brokker. 1972. - BJ. = Bette Jens. 1931. - FH. = Ve Fåers Håend. 1941. - HF. = Hjemm fræ. 1947. - JA. = Jens Awlskåel. 1935. - JåA. = Jæt å andt. 1957. - K. = Knaster. 1929. - Klit. = Klitboer. Vinterlærerliv på Holmsland Klit. 1964. (top. 2545 Holmsland KlitSg, HindH, Hards) - LL. = Bag lave længer. 1955. - LL.2. = Bag lave længer. 2. udg. 1967. - LN. = I Lyst å Nøe. 1945. - Nustrup. = Nustrup sogn. 1971. (top. 3048 NustrupSg, GramH, ØSønJy). - P. = Peller. 1938. - S. = Småtteri. 1925. - SD. = Skowwel å dejn. 1970. - SE. = De er skjøn i æ Eng'. Erindringer fra Nr. Nissum Seminarium 1920-23. 1923. - SS. = Sønda å søgn. 1950. - TV. = Tanker og Vers. 1943.

Noe-Nygård. = Søren Noe-Nygård (født 1870; top. 2515 UlfborgSg, UlfborgH, Hards). - B. = Den blaa Sten. 1934. - J. = Jenlinger. 1924. - M. = Mænd. 1933. - P. = Prææst å Dejnn. u.å. (1930). - S. = Stavnsbundet. 1925. - T. = I Trøj å Træsko. 1926. - V. = Vorherres Violin. 1931. - VV. = Vinterskoleliv i Vestjylland. 1921.

Fenger, P. G. se PæØwles.

PæØwles. = Pæ Øwles (pseudonym for P. G. Fenger, født 1856; top. 2489 GjellerupSg, HammerumH, Hards). - JyVV. = Jyske Viser og Vers. 1932. - // Øwles (Fenger).JyVV. rettes til PæØwles.JyVV. //

Thomaskjær. = C. Sørensen Thomaskjær (født 1841; top. 2191 RySg, TyrstingH, MØJy). - BH. = En bitte Historri om ham di kalt "Soren Ørringi". 1908. - FL. = Fremmet Las aa hans Søn. u.å. - H. = Jysk Hwædaskost. 1903. - L. = Aapstuget Løwninge. 1887. - NKK. = Niels Kallskinds Kjøbinhawnsrejs. 2. oplag. 1922. - PK. = Pæ Kukmand aa hans trej Kwonne. 1896. - SV. = Nowwe Smaafaatelenge aa Visse. 1883. - SV.2. = Nowwe Smaafaatelenge aa Visse. 2. forøgede Udgave. 1922. - TF. = To fortællinger, en gammel og en ny. 1893. - TH. = To Husfjender med deres Yngel. 1885. - TLH. = Tow laajeli Histaarrie. 1898. - TP. = Tronni Pie helle Pæ Trankusk. 1892.

SPJens. = Svend P. Jensen (født 1856; top. 2173 VoelSg, GjernH, MØJy). - FG. = Frier- aa Gywtemoelshistaarier i jydsk Boenmoel. 1916. - JK. = Pæ' Smeds Jawt-Krønnike fortold o jysk Boenmoel. 1906. - L. = Saaren Husmands Løwnhistaarrier aa anne Smaating i jydsk Boenmoel. 1909.

PJæger. = Peder Jæger (pseudonym for Jens Knudsen, født 1840; top. 2085 FolbySg, SabroH, MØJy). - B. = Billeder fra Landet. 1902. - F. = Foredrau øue Skuellouens Paragraf 8. 1916. - G. = Gillsjow. 1893. - H. = Histaarrier i jydsk Boenmoel. 1910. - IF. = I Ferien. 1888. - J. = Juleknas. 1885. - K. = Kronjyder. 2. Opl. 1922. - S. = Gjenneraahlfaasamling i "Bruggen" om den nøj Skuellow. 1897. - WF. = Will Fowl (i samlingsbindet "Faanøwwele Awtener"). 1898. - Y. = Et Yuelbesøgels i Knærkibøj. u.å. (1884).

HHede. = Hans Hede = Kræn Jyde (pseudonym for Bolette Sørensen, født 1856; top. Ommers-MØJy). - E. = En Etterors-Manør aa anner Smaating i østjydsk Buenmoel. 1905. - GS. = For en Gaangs Skyld elle Den siest Valgdau. u.å. (1919). - I. = Indkvartering. u.å. (1919). - KP. = Kærlighed og Pædagogik. 1925. - L. = "Lykkehuset". u.å. (1916). - LB. = Lige Børn leger bedst. 1926. - M. = Maren i Kærgaarden. 1904. - PA. = Per fra Amerika. 1925. - SL. = Store-Lykken og Lille-Lykken. 1906. - V. = Vilhelmine. 1910. - ØV. = Østergaard og Vestergaard. 1908.

Lehrmann, J. C. (pseudonym: August Limennchar) se ALimennchar.

ALimennchar. = August Limennchar (pseud. for J. C. Lehrmann, f. 1807). - FB. = Florentius Bergstrøm eller Bjergmanden paa Mols. 1843. (top. 2020 MolsH, SDjurs).

JPChrist. = J. P. Christensen (født 1848; top. 2007 HyllestedSg, DjursSH, SDjurs). - Gosd. = Gosdrengin. 1894. - Gr. = Grisin. 1892.

KrJens. = Kristjan Jensen (født 1868; top. 2287 KorningSg, HattingH, SØJy). - A. = Almue. Udvalgte Fortællinger. I-II. 1928-1929. - BS. = Bakk'- Ingers Søn. 1918. - FU. = Fire Uger. 1917. - HD. = Hejles Datter. 1915. - JF. = Jenle Folk. 1916. - K. = Kaar. 1911. - // jF. rettes til JF. // - LG. = Livets gang. 1913. - LH. = Løft dit Hoved. 1920. - MJS. = Mellem Jul og Slet. 1915. - R. = Riget. 1916. - SJ. = Ved Sommer og Jul. 1922.

ABerntsen. = Anton Berntsen (født 1873; top. 2292 EngumSg, HattingH, SØJy). - A. = Awtensææd. 1943. - B. = Bindingsværk. 1927. - BGF. = Bøen å gammel Folk. 1937. - FA. = Fjale Andes. 1929. - FS. = Di fie Snees. 1953. - // GF. rettes til BGF. - ABerntsen.GM. rettes til JyJul.1929. // - GV. = Gue Venner. 1951. - . = Gjemm-Ævvel. 1922. - H . = Halvbrødrene. 1929. - HD. = Halanden Dau å en Attemedde. 1919. - I. = Æ Inderlomm. 1930. - M. = Megstur. 1925. - NV. = Niels Væwwers Rejjs. 1918. - S. = Skribbenskaller. 1933. - SF. = Småfolks Fånöwels. 1920. - Sk. = Skowwer. 1923. - SS. = Spørgsmål og Svar i jydsk Mundart. u.å. - T. = Da Tækkemanden flyttede. 1932. - UD. = Udvalgte jydske Digte. 1938-1939. - UE. = Udvalgte Epigrammer. 1947.

JKristians. = Johs. Kristiansen (født 1905; top. 2654 HejnsvigSg, SlaugsH, SVJy). - MS. = Mues sæjj. 1958. - PK. = Pe Krænsens dreng og andre jydske digte. 1971. - VR. = Ve mi ruud. 1963.

KJKrist. = K. J. Kristensen (født 1867; top. 2611 TorstrupSg, ØHorneH, SVJy). - FSNS. = Forhandlinger i Snakkenbjerre ny Sownraad. 1899. - H. = Howro fra mi Hjemejn. 1903. - P. = Pesalliker. 1897. - // S. rettes til S.I. - S.(2.saml.) rettes til S.II. // - S.I. = Sownraadsforhandlinger i Snakkenbjerre Sownraad. 1. Saml. 4. oplag. 1921. - S.II. = Sownraadsforhandlinger i Snakkenbjerre Sownraad. 2. Saml. 3. oplag. 1922.

JCChrist. = J. Carl Christensen (født 1873; top. 2611 TorstrupSg, ØHorneH, SVJy). - F. = Fraa 48. 1923. - K.I. = Kakkelovnssjov. Første Awten. 1905. - K.II. = Kakkelovnssjov. Anden Awten. 1906. - K.III. = Kakkelovnssjov. Trede Awten. 1916. - KPF. = Kræn Pejsens Fødselsdavsgild. 2. oplag. 1922. - LPK. = Laust Pejsens Kjøvvenhavnsrejs. 1922.

LUChristians. = Lauritz U. Christiansen (født 1928; top. 2637 GuldagerSg, SkastH, SVJy). - B. = Bakskulld under æ Stro. 1968. - G. = Æ græjs i æ vind. 1976. - NF. = Nowwe Folk af æ Sown. 1974. - PH. = Æ profet hjemm. 1966. - S. = Slyngelstouw. 1971. - SL. = Stranndlångs. 1978. - SP. = Skjelderier o potrætter. 1967.

JJacobsen. = J. Jacobsen (født 1856; top. 2687 VejenSg, MaltH, SØJy). - B. = Bønder og Arbejdere. 1892. - FØ. = Fra Øst- og Vestjylland. 1904. - T. = Tæjelownssjow. I-III. 1888-92.

HLorenz. = Hansigne Lorenzen (født 1870; top. 3111 BallumSg, TønderH, VSønJy). - DGS. = Di gammel Søkaptejner og andre Fortællinger paa Rim. 1945

SAndres. = Sigfred Andresen (født 1925; top. 3148 LækSg, KærH, ØSønJy). - AFS. = Antons fættes sønnedætte. (duplik). 1980. - E. = Æ engkro. (duplik). 1978. - GB. = Æ gahmands bænk. 1976. - JBE. = Jørn Bommands enghø. 1986. - SBS. = Sievert Bensens Synjnemark. (duplik). 1986.

NikAnd. = Nikolaj Andersen (født 1862; top. 3224 FelstedSg, LundtoftH, ØSønJy). - SDH. = Sønderjydske Digte og Historier. 1930.

HAlsinger. = Hans Harboe (pseudonym: Hans Alsinger (født 1899; top. 3258 AsserballeSg, AlsSH)): dialekttekster publiceret i JyTid. 11/4 1948 - 5/6 1962 (jf. efterflg. parentes).

MartinNHansen. = Martin N. Hansen (født 1893; top. 3259 NotmarkSg, AlsSH). - A. = Alsingerviser. u.å. (1950). - BH. = Med en Blomm i e Hat. 1943. - H. = Hjemm. 1936. - HF. = Hvæ fowl må syng -. 1924. - HH. = I mit Herred til Hest. 1953. - JPH. = Jens Pede å Hindenborre. 1930. - JT. = Jøn Torres Gravøl. 1949. - KK. = Lav e Kokke var kry. 1951. - M. = Madeleine. 1928. - OV. = Otte Viser. 1945. - RB. = Nogle digte af Robert Burns. 1951. - SM. = Lad voss syng om Mari. 1945. - T. = Troldtøj. 1925. - TT. = Tammes Trip å Pæ Nip. 1927. - VA . = Ad min Vårsti o Als. 1948.