Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ordlister

Da Christian Molbech i 1841 udgav vor første dialektordbog, Dansk Dialect-Lexikon, kunne han støtte sig dels til topografiske værker med redegørelser for dialekten (fx af Niels Blicher ), dels til 80 ordlister i manuskript. De 5 ældste (fra Vest- og Sønderjylland) var indsendt omkring 1700 til Danske Kancelli, de resterende 76 (hvoraf 44 jyske) havde han selv modtaget 1807-1833 som bidrag til en planlagt fællesdansk ordbog.

 

Nedenstående ses del af en liste over "provindsielle Ord" indsendt ca. 1810 af by- og herredsfoged Fogtman i Varde. Håndskriften er gotisk; derfor bringer vi en gengivelse i latinske bogstaver. Alle ordene er udskrevet til Jysk Ordbogs seddelkartotek, og her bekræfter fx optegnelsen "mæilös = flov, trængende til Mad" en række andre (fortrinsvis gamle) optegnelser fra Sydvestjylland. Ordets første stavelse har muligvis ikke (som Fogtman antager) noget med mad at gøre, men måske med gammeldansk mæghæn = kraft; betydningen er nemlig snarere "kraftesløs" (ikke blot af sult, men også fx af hårdt arbejde).