Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

H.P. Hansen

H.P. Hansen, museumsforstander i Herning fra 1915, er en af de kendteste optegnere og skildrere af jysk folkeliv. I op mod 30 værker nåede han dybtgående og indfølende at skildre en lang række sider af bondekulturen, såsom hyrdeliv, pottemageri, strikning, bagning, folkemedicin, renlighed, sproglig nuancering. H.P. Hansen blev i 1959 æresdoktor ved Aarhus Universitet for sin indsats i folkelivsforskningen.

I Bondens brød (1954) har H.P. Hansen samlet, hvad han selv og andre har optegnet om bagning i gamle dage, om forarbejderne hertil, og om den skik og overtro, der knyttede sig til bagningen - ikke mindst i den gamle jyske bondekultur. Nedenstående afsnit, der drejer sig om det bagte brøds konsistens, giver et udmærket indtryk af H.P. Hansens stil: en ligefrem og let læst prosa - trods de tæt anbragte henvisninger til kilderne.