Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Høstskikke

Evald Tang Kristensen fik på rejser rundt i Jylland i 1860-1870'erne optegnet et enormt materiale af folkeminder (med tiden isprængt småting fra folkelivet og sågar ordlister); andet blev sendt til ham af lokale optegnere. For ham var det vigtigere at få det store materiale ordnet og publiceret (til gavn for eftertidens folkelivsforskere) end selv møjsommeligt at støbe det om til bøger og artikler. Dels ved tilskud, dels på egen bekostning lykkedes det ham at få udgivet over 30.000 tryksider - mere end nogen anden dansker (Grundtvig inklusive)!

 

I serien Gamle folks fortællinger om det jyske almueliv, tillægsbind I (1900) er i kapitel I samlet småmeddelelser fra hele Jylland om "fortidens landbrug". Nedenfor ses bl.a. en meddelelse fra Oksenvad i Sønderjylland om skik og brug i forbindelse med høsten. Som de små "vinkler" under linjen viser, har Jysk Ordbog her kunnet udskrive flg. dialektale betegnelser (hvor første stavelse betyder noget andet, end man skulle tro): fisneg, fisfader, fismoder og fiskærv (se mere i jyskordbog.dk).