Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

C.M.C. Kvolsgaard

Mange folkelivsskildringer såvel som dialektbeskrivelser skyldes lærerstanden. C.M.C. Kvolsgaard er en af mange lærere, der omkring 1880 sysler med ideen om at udgive en "sprog- og lydlære" for sin hjemegns dialekt - i Kvolsgaards tilfælde: Lild (på grænsen mellem Thy og Hanherred). Han overgiver dog snart sine samlinger til H.F. Feilbergs ordbog og bestemmer sig i stedet for at skrive en folkelivsskildring på dialekt.

Støttet af Feilberg tilegner han sig hurtigt K.J. Lyngbys lydskrift, og i de 2 folkelivs-skildringer, det bliver til, anvender han denne lydskrift med stor præcision. I 1886 udsendes Fiskerliv i Vesterhanherred, 1891 følger Spredte Træk af Landbolivet, begge skrevet "i jysk mundart" med vedføjet oversættelse til rigsmål. Nedenstående udsnit af Landbolivet, som omhandler høbjærgning, giver et godt indtryk af Kvolsgaards djærve fortællestil.