Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

K.J. Lyngby

K.J. Lyngby foretager i årene 1854-1870 dialektoptegnelser overalt i Jylland, og han instruerer elever i at optegne. Lyngby arbejder videnskabeligt: han optegner efter faste spørgeskemaer (med et grundlæggende ordforråd og udvalgte eksempler på bøjningsmønstre), og han udvikler 1855-1856 den første danske lydskrift (som dialektforskere benytter helt frem til århundredskiftet).

 

Nedenfor ses et lille uddrag af en rejseoptegnelse foretaget 1856 i Rårup (på Vejleegnen). En række verber (binde, vinde, synke, synge, drikke) er her lydskrevet i deres hovedformer: infinitiv, præsens, præteritum og participium.