Aarhus Universitets segl

Oprettelse

Peter Skautrup (1896-1982) havde sin opvækst i Tvis syd for Holstebro, hvor han fra barnsben blev fortrolig med vestjysk dialekt. I 1928 blev Skautrup ansat som docent ved den nystartede institution "Universitetsundervisningen i Jylland", hvor han i 1934 udnævntes til professor i nordiske sprog. Før ansættelsen i Århus havde Skautrup udarbejdet sit første større værk "Et hardsysselmål". Han giver her en emnemæssigt ordnet gennemgang af sin barndoms dialekt med moderen som hovedkilde. Det var hans hensigt at fremstille dialekten sådan, "at den tankegang og det liv, der rører sig bag ordene, kunne træde tydeligt frem". Det var helt i forlængelse af denne opfattelse, at det institut, han fik oprettet i 1932, kom til at hedde Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, og at tidsskriftet han udgav fik navnet Sprog og Kultur. Ønsket om at se sprog og sprogudvikling i nær tilknytning til kultur og historie prægede næsten alle Skautrups sprogvidenskabelige arbejder, også hovedværket "Det danske sprogs historie" (I - IV, 1944-1970). Desværre nåede Skautrup ikke at se sit andet hovedværk Jysk Ordbog afsluttet. Men takket være ham lykkedes det at få indsamlet et meget stort materiale vedr. den jyske landbefolknings sprog og kultur, før den gamle landbokultur var gået i glemmebogen på grund af industrialiseringen. Mere udførlige omtaler af Skautrups virke er givet i:

Danske Folkemål. XXV. side 75-80
Hardsyssels Årbog. 1984 side 141-150
Dansk Biografisk Leksikon. 3. udg. XIII. 416f.  

I april 1935 blev der optaget en samtale mellem professor Peter Skautrup og undervisningsassistent Ole Olesen – den kan høres her.