Aarhus Universitets segl

Artikler om jysk dialekt

Torben Arboe og Inger Schoonderbeek Hansen: Århusiansk – byens sprog før og nu (Århushistorier, s. 71-85 (2009))

Viggo Sørensen: Accentforhold i forleddet af jyske sammensætninger (Papers from the Eighth Scandinavian Conference of Linguistics, I, s. 246-266 (1985)).

Viggo Sørensen: Lyd og prosodi i de danske dialekter (basismateriale for kapitel 13.5 i Dansk Sproghistorie (under redaktion)).

Viggo Sørensen: Dialekterne – dør de? (Vandfanget 2004).