Aarhus Universitets segl

Apokope

"Apokope" betyder bortfald (af en endelse). Det -e som en mængde ord i dansk ender på (fx "komme") går bl.a. tilbage til gammeldansk -a, -i, -u (-æ, -e, -o). Disse endelser er senere blevet "svækket" til -e, som igen helt kan bortfalde. - Karakteristisk for ømålene er at -e principielt er bevaret (modsat jysk), men at det ofte udelades ligesom i rigsmål; man taler om at ømålene har "fakultativ apokope" (fakultativ = valgfri). Variationen er ikke helt usystematisk. Generelt er apokope af -e det almindeligste, men der er betydelige lokale (og individuelle) forskelle. - Almindeligvis udtales -e når et ord har mere end to tryksvage stavelser, det gælder fx ord som "køerne", "væggene", "nederste"; jf kort 5.