Aarhus Universitets segl

Klusiler

Til skriftsprogets b, d, g (bl.a. i ord som "købe", "mad", "sag") svarer i rigsmål og i dialekterne en mere eller mindre "svækket" udtale fx kø:be (eller kø:w), mað, sa'j. At udtalen er "svækket" betyder her at den nuværende udtale er en videreudvikling af de gammeldanske klusiler ("lukkelyde") p, t, k. De findes i denne stilling stadigvæk i svensk, fx i ord som köpa, sak, mat. Udviklingen af gammelt p, t og k er forløbet forskelligt i de forskellige dialektområder. - Forholdet kompliceres af at gammeldansk ved siden af p, t og k også har haft b, d, g, der i dialekterne delvis er faldet sammen med p, t, k. Forholdet gammeldansk t over for gammeldansk d kan illustreres på grundlag af svensk, der har t i "mat" = mad, men d i "bad" = bad. Jf kort 12, 13 og 14.