Aarhus Universitets segl

Mere på vestsønderjysk

Teksten fra Højer er i de fleste henseender repræsentativ for det vestlige Sønderjylland (ind til Løgumkloster-egnen og strækkende sig såvel nord som syd for den nuværende rigsgrænse). Dialekten på Rømø er dog afvigende på en række punkter.

Af længere tekster på vestligt sønderjysk kan nævnes følgende:

Chr. Seeberg: En jenle Kaels Jul (1928). Digte fra Rødding-egnen (på grænsen til øst-sønderjysk).

Optegnelse fra egnen syd for Ribe, lydskrevet af Anders Bjerrum (i Danske Folkemaal (1928) s.80-84.

Hansigne Lorenzen: Di gammel Søkaptejner og andre Fortællinger paa Rim (1945). Fra Skærbæk-egnen.

Båndoptagelse fra Mandø, kommenteret og lydskrevet ... af Ella Jensen (i Danske Folkemål XVI (1952) s.122-133).

Det var det vigtigste af, hvad der er skrevet PÅ denne egnsdialekt

Hvad er der skrevet OM dialekten?