Aarhus Universitets segl

Mere på sydøstjysk

Sprogprøven fra Ø. Starup er i mange henseender repræsentativ for hele Sydøstjylland (som på trods af den geografiske beliggenhed har vestjysk dialekt). Mest afvigende er yderområdernes dialekt: i Bjerre herred (mod nord mellem Horsens og Vejle), i Lillebæltsegnen, samt i Tyrstrup herred (syd for Kolding).

Af længere tekster på sydøstjysk kan nævnes følgende:

J. Jacobsen: Tæjelownssjow I-III (1889-92). Fra Vejen-egnen.

Kristjan Jensen: Jenle Folk (1916). Fra egnen mellem Horsens og Vejle.

Anton Berntsen: Halanden Dau å en Attemedde (1919),Gjemm-Ævvel (1922), Bindingsværk (1927), Æ Inderlomm (1930), Skribbenskaller (1933), Bøen å gammel Folk (1937) og andre digtsamlinger; desuden Fjale Anders (1929), Halvbrødrene (1929), Niels Vøwwers Rejjs og andre jydske Historier (1970, tidligere udg. enkeltvis). Alt fra Horsens-egnen.

Johs. Kristiansen: Mues søjj (1958), Ve mi ruud (1963), Pe Krænsens dreng ... (1971). Digte fra egnen syd for Grindsted (på grænsen til sydvestjysk).

Båndoptagelse fra Bjerre herred 1963, lydskrevet af Bent Jul Nielsen (i Danske Dialekttekster I (1967) s.56-75).

Hertil kommer en række kortere tekster i Jyden I-II (1884-85), dels fra Bjerre herred ved Rasmus Johansen, dels fra Fredericia-egnen ved Mads Jepsen (delvis under pseud. Mads Tot).

Hvad er der skrevet OM dialekten?