Aarhus Universitets segl

Mere på midtøstjysk

Mere på midtøstjysk

Teksten fra Sall er i de fleste henseender repræsentativ for hele Midtøstjylland - mindst dog for yderområder som Søhøjlandet (i vest), Hads herred (i sydøst) samt grænseegnen mod Djursland (i nordøst).

Af længere tekster på midtøstjysk kan nævnes:

Bulette Ebeltoft (pseud.): En Mosters Testamente, i Carl August Thielo: Den borgerlige Hovmesterinde (1759), genoptrykt og kommenteret af Niels Åge Nielsen i Østjydsk Hjemstavn XX (1955) s.26-32. Sandsynligvis dialektpræget mål fra en af de midtøstjyske byer.

Johanne (psud. for Cathrine Bøggild): Oversvømmelsen i Aarhuus i Aaret 1860, og andre jydske Digte (1922, men opr. udgivet i flere mindre skrifter 1861- 1885). Fra egnen nord for Århus.

Frederik Prip: Hørkjærgaard og Søften (udg. 1991, men opt. 1876-1896). Fra egnen nord for Århus.

C. Sørensen Thomaskjær: Nowwe Smaafaatelenge aa Visse (1883), Aapstuget Løwninge (1887), Pæ Kukmand aa hans trej Kwonne (1896), Tow laajeli Histaarrie (1898), Alwe aa Sjow (1900), Jysk Hwædaskost (1903); desuden udgiver af det jysksprogede 14-dagsblad Jyden (1884-85). Fra Ry-egnen.

Peder Jæger: Et Yuelbesøgels i knærkibøj (1884), I ferien (1888), Gillsjow (1893), Gjenneraahlfaasamling ... (1897), Kronjyder (1904), Histaarrier i jydsk Boenmoel (1910). Fra egnen nord for Århus.

J. Asbæk: Landlyw (1896). Fra Silkeborg-egnen.

Bolette Sørensen: (under pseud. Kræn Jyde) En Etterorsmanør aa anner Smaating i østjydsk Buenmoel (1905), (under pseud. Hans Hede) For en Gaangs Skyld (1919).

Johannes Madsen: adskillige småfortællinger i Jysk Ugeblad 1906-07. Fra egnen vest for Århus.

Elkjær (pseud. for Rasmus Elvekjær): Jysk Humør (1908). Fra Odder-egnen.

Svend P. Jensen: Pæ' Smeds Jawt-Krønnike fortold o jysk Boenmoel (1906), Saaren Husmands Løwnhistaarrier aa anne Smaating i jydsk Boenmoel (1909). Fra Silkeborg-egnen.

Søren Andersen Laurbjerg: Ras Hougaards og Gammel Marens Meriter (1913). Fra egnen nord for Århus.

Kristian Knudsen: Walfardsforeningen i Tosseby (1923). Fra egnen mellem Silkeborg og Horsens.

Marie Thulesen: Fowl Visse (1924). Digte fra egnen mellem Horsens og Odder.

N. Asbæk: Underholdning ved Pottebrænding (1926). Fra Silkeborg-egnen.

Båndoptagelse fra Odder-egnen 1957, lydskrevet af Ella Jensen (i Danske Dialekttekster I (1967) s.52-57).

Peder C. Nielsen: A vel sa gjen til Gjan (1971). Digte fra Gjern-egnen..

Det var det vigtigste af, hvad der er skrevet PÅ denne egnsdialekt.

Hvad er der skrevet OM dialekten?