Aarhus Universitets segl

Mere om nordjysk

Dialekterne i Vendsyssel er mest overskueligt beskrevet i følgende værker:

Mht. lydsystem:

Bent Jul Nielsen: Bidrag til Vendelbomålets fonologi (1984). Bogen omhandler dialekten på Hirtshals-egnen.

Mht. bøjningssystem:

J.M.Jensen: Et vendelbomåls lyd- og formlære (1903); § 316 ff. Vedr. dialekten på Brønderslev- egnen.

I.C.Højensgård: Saltumdialektens bøjningssystemer (1987). Vedr. dialekten syd for Løkken.

Mht. ordforråd:

Arne Espegaard: Vendsysselsk ordbog I-V (1972-86). Der anvendes en enkel lydskrift (næsten som den i sprogprøven fra Skæve).

Ordforrådet i Læsø-dialekten er registreret i Arne Espegaard: Liv og sprog på svundne tiders Læsø II (1980).

Peter Skautrups artikel om thybomålet (i C. Brunsgaard og Harry E. Pedersen: Landet mod nordvest I (1946) s.187-198) giver også på en letlæselig måde information om hanherreds- dialekten.

En sammenligning af samtlige nordjyske dialekters lydsystem, set i et historisk perspektiv, foreligger i Arne Espegaard: Nogle Nordjyske Mål I-II (1995).

Hvad er skrevet PÅ dialekten?