Aarhus Universitets segl

Mere på nordjysk

Sprogprøven fra Skæve er i de fleste henseender repræsentativ for dialekterne i Vendsyssel, i mindre grad for de øvrige dialekter i Nordjylland, dvs. på Læsø og i Hanherrederne.

Af længere tekster på nordjysk kan nævnes:

På vendelbomål:

O.L. Grønborg: Optegnelser på vendelbomål (1884). Fra Brønderslev-egnen.

Chr. J.R. Lund: To Noveller (1886). Fra egnen mellem Frederikshavn og Sæby.

Frans Vendelbo (pseud. for Jens Peter Vestergaard): Munter Historrier ø (1907). Fra egnen nordøst for Hjørring.

Lars C. Ringsholt: Timmer Kræns Historrier (1912). Fra Nørresundby-egnen.

Jens Thise: Sognefogdens Pigebørn (1918), Sognefogdens Svigersønner (1919), Livet i Sognefogedgaarden. I-II (1922-23). Fra egnen mellem Brønderslev og Løkken.

Volle Mai (pseud. for S.C. Sortfeldt): Gnierup Saavnrodsfaarhailenger (1923). fra egnen vest for Hjørring.

Kristen Klastrup: Paa Træ.skofjo'l (1935). Digte og remser fra egnen nordøst for Hjørring

Christen Krogh: Fraa min Baaendoms Laej (1944). Fra Løkken-egnen.

Arne Espegaard: Gavn og Gammen (1960). Småfortællinger og digte fra alle egne af Vendsyssel samt Læsø.

Peter Engelund: Klet-Peter I-II (1968-69). Fra Løkken-egnen.

Niels Hausgaard: Et portræt (1973) og følgende plader (alle med tekst på pladeomslaget). Fra Hirtshals-egnen.

Ejnar Jensen: Krøniker (1980). Fra Sindal-egnen.

Johannes Hadding: Parabler på rim (1988). Fra Hjørring-egnen.

Bastholm Nørgård: Mæ å Moses (1990). Fra egnen nordøst for Hjørring.

På hanherredsmål:

Jakob Knudsen: Den først' af de catilinarisk' Taaler af M. Tullius Cicero (1887). Fra Aggersborg-egnen.

Det var det vigtigste af, hvad der er skrevet PÅ denne egnsdialekt.

Hvad er skrevet OM dialekten?