Aarhus Universitets segl

Mere om sjællandsk

En almindelig omtale af sjællandsk findes i:

Gyldendals Egnsbeskrivelse, bind 5 (Sydsjælland. 1971), i afsnittet "Folkemål" og tilsv. afsnit i bind 9 (Nordsjælland. 1972), begge ved Poul Andersen.

Bent Jul Nielsen og Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter (1991).

 

Øvrig litteratur om sjællandsk henvender sig i de fleste tilfælde til særlig fagligt interesserede. - Følgende kan nævnes:

J. K. Kryger: Bidrag til nordsjællandsk Lyd- og bøjningslære, i: Blandinger til Oplysning om dansk Sprog (1881-97). - Beskrivelsen, som almindeligvis kaldes for "Sjællandsk Grammatik", gælder sproget i Hornsherred.

P. K. Thorsen: Sprogarten på Sejerø (1894).

S. P. Nielsen: Sproget i Tågeby, i: Dania. Tidsskrift for dansk Sprog og Litteratur. (1902). - Tågeby ligger i det gamle Mern sogn på Sydsjælland. Artiklen ledsages af sprogprøver på dialekt.

Joachim Junge: Den nordsjællandske Landalmues Karakter, Skikke, Meninger og Sprog (1798) genudg. ved Hans Ellekilde 1915 (= Danmarks Folkeminder nr. 13). - Afsnittet om sproget rummer interessante iagttagelser.

Inger Ejskjær: Fonemsysternet i østsjællandsk. På Grundlag af dialekten i Strøby sogn (1970, disputats).

Inger Ejskjær: Kortvokalstødet i sjællandsk (1969).

Finn Køster, Karen Margrethe Pedersen og Inge Lise Pedersen: Om udbredelsen af det sjællandske kortvokalstød, i: Danske Folkemål 1983.

Finn Køster: "Et stykke gråt papir". Om fakultativ stødløshed i sjællandsk, i: Danske Folkemål 1990.

Finn Køster: Om det glidende u i sjællandsk, i: Danske Folkemål 1994.

Britta Olrik Frederiksen: Omøske n-kombinationer. En materialefremlæggelse, i: Danske Folkemål 1982 på Sjælland

 

Ordbøger

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende Øer (1992 ff.). Til ordbogen hører et tillægsbind med indledning, nøgler, forkortelseslister og kort. - Foreløbig er der udkommet fire bind (frem til bogstav f).

 

Tidsskrifter

Danske Folkemål 1927 ff (udg. af Udvalg for Folkemaal, fra 1961 lnstitut for Dansk Dialektforskning).Hvad er der skrevet PÅ dialekten?