Aarhus Universitets segl

Mere om østsønderjysk

Dialekterne i det østlige (og sydlige) Sønderjylland er beskrevet i følgende værker:

Øst-sønderjysk i alm.:

K.J. Lyngby: Bidrag til en sønderjysk sproglære (1858). Kortfattet lyd- og bøjningsoversigt samt ordsamling vedr. dialekten i Kær herred (sydøst for Tønder).

Johannes Kok: Det Danske folkesprog i Sønderjylland I (1863). Med lyd- og formlære samt ordsamling, først og fremmest baseret på dialekterne mellem Tønder og Flensborg.

Nikolaj Andersen: Den musikalske akcent i østslesvigsk (i Dania IV (1897) s.65-81 og 165-180). Forudsætter kendskab til fin lydskrift.

M.B. Ottsen: Hostrup-Dansk I-II (forfattet 1936-41, men først posthumt udgivet 1961-69). Bind I er en kortfattet lydlære, Bind II en firebinds ordbog (+ registerbind ved udgiverne). Fra egnen umiddelbart øst for Tønder.

Peter Langfeldt: Die Mundart des Sundewitt (1938). Tysk-sproget lyd- og formlære for Sundeved-dialekten. Forud-sætter kendskab til fin lydskrift.

Marie Bjerrum: Felstedmaalets tonale accenter (1950). Accentforholdene sydøst for Aabernraa; skrevet for fagfolk.

Specielt om bydialekterne:

Karl Bock: Flensborg Sproget (i Sønderjydsk Maanedsskrift XI (1934-35) s.144-150).

Karen Marie Olsen: Synchronisk Beskrivelse af Aabenraa By maal (i Danske Folkemål XVI (1949) s.1-67). Om dialektens lydforhold.

Specielt om Als-dialekten:

Hans Jørgensen: Alsisk formlære (1950).

Gunhild Nielsen: Alsingermålet (i Robert Huhle (red.): Bogen om Als (1956) s.451- 478) Alsisk Ordbog (1988). På grundlag af Alsingergildets ordsamling.

Om de sydslesvigske dialekter:

E.H. Hagerup: Om det danske Sprog i Angel. 2.udg. (18 67). Kort lyd- og bøjningslære, fyldig ordsamling.

Marie og Anders Bjerrum: Ordbog over Fjoldemålet I-II(1974). Fra danskens sydligste forpost.

Dirk Willkommen: Ladelunder Dänisch (1977). Tysksproget redegørelse for lyd- og bøjningsforhold i en dialekt sydøst for Tønder.

Bent Jul Nielsen og Magda Nyberg: Ordbog over den danske dialekt i Angel (1995).

Let tilgængelige oversigter over samtlige sønderjyske dialekter er:

Marius Kristensen: Sproget (i Svend Dahl og Axel Linvald: Sønderjylland I (1919) s.120-136).

Anders Bjerrum: Om de danske Dialekter i Sønderjylland (i Sønderjydske Årbøger 1953 s.101-124).

Hvad er der skrevet PÅ dialekten?