Aarhus Universitets segl

Mere på østsønderjysk

Teksten fra Varnæs er mest repræsentativ for fastlandsdialekterne i det østlige Sønderjylland nord for den nuværende rigsgrænse. Dialekten på Als afviger i en række henseender, bl.a. i kraft af nogle fællestræk med de uddøde eller uddøende danske dialekter i Sydslesvig. Også de gamle bydialekter i Aabenraa og Flensborg udviser særegne træk.

Af længere tekster fra det østsønderjyske "fastland" kan nævnes følgende:

Jens Madsen: Folkeminder fra Hanved Sogn ved Flensborg (1870). En del af teksterne er i lydskrift.

Marius Kristensen og Carl S. Pedersen (udg.): Sønderjydske Digte på Folkesproget (1920). Heri først og fremmest digte af Karsten Thomsen (fra Flensborg-egnen, i 1860- 70'erne) og Nikolaj Andersen (fra Sundeved, perioden ca. 1880-1910).

Niels Johannes Jensen: Den Rinkenæs Præst (digte udg. samlet 1955, men skrevet i perioden ca. 1885-1900). Fra Gråsten-egnen.

Thilde Hansen: Med e klok i e haend (1969) og andre digtsamlinger. Fra Toftlund- egnen.

Båndoptagelse fra Flensborg-egnen, lydskrevet af Ella Jensen (i Danske Dialekttekster II (1971) s.64-73).

Tekster fra Als:

Martin N. Hansen: Hvø fovl må syng- (1924), Troldtøj (1925), Madeleine (1928), Ad min Vårsti o Als (1948), Alsingerviser (1950) m.fl. samlinger.

Hans Alsinger (pseud. for Hans Harboe): Alsisk Snak (dialekttekster i Jydske Tidende 11/4 1948 - 5/6 1962, aldrig publiceret samlet).

Båndoptagelse 1960, lydskrevet af Ella Jensen (i Danske Dialekttekster I (1967) s.74-81).

Tekster fra Sydslesvig:

Optagelse fra ca. 1930, lydskrevet af Anders Bjerrum (i Johs. Brøndum-Nielsen (red.): Dialekttekster til Universitetsbrug II (1932) s.39-40. Fra den sydligste danske forpost (Fjolde).

Sigfred Andresen: Æ gahmands bænk (1976), Jørn Bommands enghø (1986). Fra egnen sydøst for Tønder.

Det var det vigtigste af, hvad der er skrevet PÅ denne egnsdialekt

Hvad er der skrevet OM dialekten?