Aarhus Universitets segl

Indholdsregister 1 - 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 (med link til Klaus Moltesen) 22 23
24 (med link til Ernst Frost: "Mi få'rs krønik") 25

Ord & Sag. Bind 1.

Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Hun hed madammen, så tog ingen fejl

5

Torben Arboe Andersen:

Dialektbånd og databehandling

11

Boel Bøggild-Andersen:

Med trolddomskunst og djævelsmagt

19

Viggo Sørensen:

Bagehus, s.

25

Ord & Sag. Bind 2. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Peter Skautrup - mindeord

5

Niels Åge Nielsen:

Sådan startede det

7

Torben Arboe Andersen:

Stodder, enke, fok

12

Boel Bøggild-Andersen:

En vestjysk herredsskriver og hans baggrund

23

På dialekt, om dialekt

30

Ove Rasmussen:

Byge - et låneords indfaldsvej i dansk

31

Viggo Sørensen:

Om muenen, o æ mårer, om monner

40

Fra Jysk Ordbogs trykmanuskript

51

Ord & Sag. Bind 3. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

At være ordbog i en krisetid

4

Poul Andersen:

Hvad er en kviststjært?

13

Niels Åge Nielsen:

Tøjreslag

20

Torben Arboe Andersen:

Jyske gilder i slæt, høst og tærsketid

24

Usky'er, en forespørgsel

37

Viggo Sørensen:

Det tager tid at afdække sammenhænge

38

Ord & Sag. Bind 4. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Året, der gik - Beretning fra institut og ordbog

3

Arne Espegaard:

Om at samle stumper sammen- af en død dialekt

5

Boel Bøggild-Andersen

"Den har så månne ywwn" - om eve, omme, blæseorm og pusteorm i jysk

15

Fra jysk ordbogs trykmanuskript

24

Bent Jul Nielsen:

Signalement af vendelbomålet

25

Inger Ejskjær:

Wangjællem og småløwuerde - det er samsisk

37

Torben Arboe Andersen:

Jyske bør-typer

44

Ord & Sag. Bind 5. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Året, der gik

3

Magda Nyberg:

Hvor går grænsen - for tyske låneords indtrængen i jysk?

6

Anders Fisker og Viggo Sørensen:

Dialekten i Øster Han herred

13

Inge Lise Pedersen:

På jagt efter et ord

21

Viggo Sørensen:

Af skjulte kilder

35

Torben Arboe Andersen:

Hyvl i grob og hamler i gras- det er en lied kongkyren

39

Viggo Sørensen:

Equus blaccatus, eller: Ka do hint mæ den blakket, Jens!

51

Ord & Sag. Bind 6. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Niels Åge Nielsen (Mindeord)

3

Ove Rasmussen:

Året, der gik (Beretning)

7

Gudrun Jensen og Viggo Sørensen:

Mellem Randers og Mariager fjorde

9

Ove Rasmussen:

Det jæller om å læten sæ

18

Torben Arboe Andersen:

Fra Limfjord til Vesterhav

25

Nina Grøftehauge og Viggo Sørensen:

Pernentle, perneffen el. pimrinimsk?

39

Ord & Sag. Bind 7. Sidens top
(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning

3

Marie Bjerrum:

Om fred i betydningen "helle"

5

Hans Ohrt:

Løst og fast om ord og vendinger fra min sønderjyske hjemstavn

11

Torben Arboe Andersen:

Himmelfog, hvælvknog og overkast vejr

19

Ove Rasmussen:

Labo, bilmer, vimming - indbyggernavne til mindre jyske bebyggelser

32

Viggo Sørensen:

Hest hedder cheval, og sådan er det hele vejen igennem

56

Ord & Sag. Bind 8. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning

3

Arne Espegaard:

Lidt om navneskikke - især blandt vendelboer

7

Mojn - en sønderjysk hilsen

12

Suzanne Dohm Pedersen:

Nye tider, nye skikke - om edb og dialektgeografi

13

Marie Bjerrum:

Det alsiske essel og Alsisk Ordsamling

25

Inge Lise Pedersen:

Usnuttelig og usøs - med en fynbo på opdagerfærd i det jyske

31

Georg Søndergaard:

Midde, Misse og Marie - om højtidelige og uhøjtidelige personnavne

39

Ord & Sag. Bind 9. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning

3

Birthe Daugaard Jørgensen:

Englefedt og pukkelblå

4

Torben Arboe Andersen:

Kan man brodde en klæpning

7

Sigfred Andresen og Viggo Sørensen:

Fra den yderste forpost mod syd

20

Marie Bjerrum:

Det tostavede grebe (= hank)

30

Ove Rasmussen:

Vredne bukser

34

Viggo Sørensen:

Brød og kage

43

Ord & Sag. Bind 10. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Inge Lise Pedersen:

Fra klenodie til pisallik

5

Arne Espegaard:

En grammatik i støbeskeen

13

Karen Margrethe Pedersen og Viggo Sørensen:

Legetøj, syltetøj, troldtøj og andet tøjeri

20

Asgerd Gudiksen:

Meget liner som på Sælland

37

Jørn Nielsen og Viggo Sørensen:

Dernede fra grænsen

47

Torben Arboe Andersen:

Låning - et frisisk låneord i jysk

57

Ord & Sag. Bind 11. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Jørgen Andersen:

Men tho hwa- Jeppe Aakjærs brug af dialektfarve

6

Inger Ejskjær:

Skærsat - hjemligt eller indlånt?

17

Et kig ind i værkstedet:

JO's spaltekort

23

I. C. Højensgård:

Regionalsprog -midtvejs mellem dialekt og rigsmål

24

Viggo Sørensen:

Det er d'et, der gør'et -om stedordet dem i vest- og sønderjysk

44

De jyske hoveddialekter (kort)

52

Ord & Sag. Bind 12. Sidens top side
(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Karen Margrethe Pedersen:

Jyderne i Ømålsordbogen

6

Vidar Reinhammar:

Sprogkontakt i Sydvestskandinavien

23

Nils Århammar:

Om danske låneord i nordfrisisk

46

Ove Rasmussen, Torben Arboe Andersen og Viggo Sørensen:

Sprogminuttet (især for østjyder!)

65

Ord & Sag. Bind 13. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

4

Ove Rasmussen og Viggo Sørensen:

Kolbøtten - en bagatel for hyrdedrenge, en prøvelse for dialektforskere

6

Talemåder - til det grove

27

Jens Ejsing og Viggo Sørensen:

Om Salling og sallingmål

28

Povl Skårup:

Godt begyndt (anmeldelse)

47

Allan Karker:

Ny svensk dialektordbog (anmeldelse)

51

Ove Rasmussen,Torben Arboe Andersen og Viggo Sørensen:

Sprogminuttet 1993 (især for østjyder)

55

Ord & Sag. Bind 14. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Karen Margrethe Pedersen:

Kun - et ords historie

5

Torben Arboe Andersen:

Jyske efternavne på -(dat)ter

22

Ove Rasmussen:

Lampanniværk - et låneord i jysk?

39

Viggo Sørensen:

A er ett ræj i Torrenvejr - lidt om echinittens brug og navne

43

Sprogminuttet 1994

55

Ord & Sag. Bind 15. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Inger Ejskjær:

Er skånsk i familie med jysk?

6

Nina K. Grøftehauge:

"Tak ska' do ha'!" - og hvad siger man så?

12

Inger Schoonderbeek:

"Jow, vi taler stadig dialekt!"

16

Torben Arboe Andersen:

Melbyttel og sakkuk - kulinariske låneord sydfra

22

Viggo Sørensen:

Pa Niesvis, Pæ Stårk og Lill Peer ve ær Ehnd

34

Allan Karker:

Folkemål og sproghistorie (anmeldelse)

41

Marie Bjerrum:

Angel-ordbogen -en imponerende præstation (anmeldelse)

46

Sprogminuttet 1995

52

Ord & Sag. Bind 16. Sidens top

Side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Peter Skautrup:

Dialekterne og digtningen

5

Torben Arboe Andersen ogKaren Margrethe Pedersen:

Høvd, hvoddem, åvending - og andre ord for forpløjning

12

Inger Schoonderbeek:

Nu sår Låkke hawre - om flimrende luft på varme dage

29

Arne Espegaard:

Lidt om sproglige frynser

36

Lise Hornemann Hansen:

Så kam den haw og skil wos ad - om "usynlige" datidsformer i jysk

41

Nina K. Grøftehauge ogViggo Sørensen:

Det skulle jo bruges altsammen - når man havde slagtet

51

Sprogminuttet 1996

63

Ord & Sag. Bind 17. Sidens top

Side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Nina K. Grøftehauge:

Hovedpand(s)karl eller kop-og-kande- lidt om integrering af fremmedord

5

Ove Rasmussen:

Skrøws - og andre jyske våbenhusbetegnelser

12

Nils Århammar:

Friso-Jutica - hvad betyder karn- i det sønderjyske ord for "våbenhus"

23

Jørn Rom Jensen:

Om Robert Schak - og hvordan en fortælling fandt sin forfatter

27

Torben Arboe:

Anmeldelse af Trønderordboka

46

Viggo Sørensen:

Kort og godt - om brugen af kortmateriale i Jysk Ordbog

49

5 minutters jysk

63

Ord & Sag. Bind 18.

Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )

Ove Rasmussen:

Beretning fra institut og ordbog

3

Har man virkelig sagt sådan? Spørgsmål og svar om jysk

5

Peter Michaelsen:

Somme trak også tavl - om et gammelt tidsfordriv og dets navne

11

Marie Bjerrum:

Kender i Pers gæs? (Spørgeside)

45

Aage Sørensen:

  • En ståkel. Fortælling på djurslandsmål

46

Ord & Sag. Bind 19.

Sidens top side
(kan ses som PDF-fil )
Ove Rasmussen: Beretning fra institut og ordbog 3
Ove Rasmussen: Boller på suppen - arvegods og indlån 5
Peter Michaelsen: Daldøs og Sakku - to gamle nordiske spil 15
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow' 29
Viggo Sørensen: Når solen er syg eller klemmes af ulve 43
Inger Schoonderbeek

Windet met opragte finger och eed ... Anmeldelse af H.H. Appel: Tinget, magten og æren.

55
Har man virkelig sagt sådan? indersiden af omslag

Ord & Sag. Bind 20.

Sidens top side
(kan ses som PDF-fil )
Viggo Sørensen: Beretning fra institut og ordbog 2
Jens Ejsing: Hvad vi kaldte hinanden i det gamle Salling 6
Karen Margrethe Pedersen og Viggo Sørensen: Om øg, heste og andre bæster 13
Nikolaj Dalsgaard: Haj ær da i sær faks - om et speciale fuldt af skældsord 32
Torben Arboe: Stunthoser, springtriller - og andre fodløse strømper 36
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow' (2) 54
Har man virkelig sagt sådan? 59
Ord & Sag. Bind 21. Sidens top side
(kan ses som PDF-fil )
Viggo Sørensen: Beretning fra institut og ordbog 2
Torben Arboe: Jyske kollektiver
- et grammatisk fænomen under afvikling
6
Har man virkelig sagt sådan? 15

Klaus Moltesen:
(hør Klaus Moltesens egen oplæsning)

De dawle lyw' i æn go'r 20
Nina Grøftehauge og Viggo Sørensen: Vil du ikke rende og hoppe
- et spørgsmål om underforståelse og omtolkning
32
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow' (3) 46
Ord & Sag. Bind 22. Sidens top side
(kan ses som PDF-fil )
Viggo Sørensen: Beretning fra institut og ordbog 2
Ove Rasmussen: Jysk Ordbog - en 70-årig med fremtid i 4
Torben Arboe:

Skuld gammel venskab rejn forgo/Auld Lang Syne - om sproget i Aakjærs og Burns's velkendte vise

16

Inger Schoonderbeek Hansen:

1 brukiel for 6 sldlr. - dialekt i 1600-tals retstekster 40
Peter Michaelsen: Ponni, niks, alle-halve
- betegnelser for spil med terningepind og -top
47
Kan man sige sådan, og hvorfor? 62
Ord & Sag. Bind 23. Sidens top side

(kan ses som PDF-fil )

Viggo Sørensen:

Beretning fra institut og ordbog

2
Ove Rasmussen: Gærde - ord & sag 4
Torben Arboe:

Om haspetræer og andre garnvinder

9

Inger Schoonderbeek Hansen:

Dialekt på skrift - Jens Thises vendelbomål 21

Nina K. Grøftehauge og Viggo Sørensen:

Jamen, så lad os gå halvt om det 32
Kan man sige sådan, og hvorfor? 40
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow' (4) 46
Ord & Sag. Bind 24. Sidens top side

(kan ses som PDF-fil )

Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Asgerd Gudiksen: Gensyn med brød og kage - eller hvad betyder dét i ømålene 4
Hans Jakob Nielsen: Pas på - det er jysk! 13
Inger Schoonderbeek Hansen: Mæh, sagde fuglen! 17
Johannes Diederichsen og Christian Pedersen: E Alsingergild'

28

Torben Arboe: Aakjær og Burns revisited 36
Nina K. Grøftehauge og Viggo Sørensen: Det howwer a godt! 39
Spørg "Skautrup" 55
Torben Arboe:

Fra den thy'ske vestkyst - anmeldelse
(link til Ernst Frost: "Mi få'rs krønik")

57
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow (5) 60
Ord & Sag. Bind 25. Sidens top side

(kan ses som PDF-fil )

Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Torben Arboe:

Hvervesten, hvirvlesten, hvædesten mv.
- om ældre tiders slibesten og slibning

4
Spørg "Skautrup" 15
Viggo Sørensen og Nina K. Grøftehauge: Svinemikkel - pilfinger - luskebuks! 20
Inger Schoonderbeek Hansen: O sallingmo'l - anmeldelse 41
Viggo Sørensen: Det allermindste ord i jysk 49
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow (6) 52