Aarhus Universitets segl

Indholdsregister 26 -

26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43

Ord & Sag. Bind 26. side
(kan ses som PDF-fil )
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Søren Vibe: Han Herred Mål 5
Egon Vendelbo Pedersen: Ja, hwans er dialekt? 8
Aksel Førby: En uwflogt i nettenhunjer å fæmåførre 12
Torben Arboe:

Hjald, slyde, rande - og andre betegnelser for stænge, halvloft mv.

16
Mogens Skovgaard: Batøk - hvad er ordets oprindelse? 33
Viggo Sørensen og Nina K. Grøftehauge Pibesild, værkepig, kludremager 38
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow' (7) 55
Ord & Sag. Bind 27. Sidens top side
(kan ses som PDF-fil )
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Birgit Christensen: Dansk i Tønder i 1600-tallet 4
Inger Schoonderbeek Hansen: Åbydialekt i 1890'erne - om Danmarks første
sociolingvist, Anker Jensen
19
Torben Arboe: Opfandt Aakjær selv dialektord?
- forsvar mod en sejlivet myte
28
Spørg "Skautrup" Tallerken og tallrik 42
Viggo Sørensen:

Når forfatterne skriver jysk - og hvad det
fortæller om skriftsprog og lydskrift

44
Marinus Poulsen: Te Mar'ken i Holsbrow' (8) 62
Ord & Sag. Bind 28. Sidens top

side

(kan ses som PDF-fil )
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Torben Arboe: Nannest - et officielt og østjysk ord
for naturalieydelser til præst og degn
4
Kirsten Lyshøj: Nøjesgaw - en helt igennem uvidenskabelig
undersøgelse af en jysk filippine
15
Nina K.Grøftehauge
og Viggo Sørensen:
hampus! - eller hvad det nu hedder 19
Spørg "Skautrup" Plis 28
Jens Holm Pedersen: Hva der saant blyver faatal 31
Viggo Sørensen: Ikke som alle de andre ord 37
Torben Arboe: Danske Folkeeventyr - nu på engelsk
(anmeldelse)
49
Ord & Sag. Bind 29. Sidens top side
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Jens Chr. Højensgård: En ny og sørgelig vise på vendelbomål 4
Henrik Hovmark: Ude og hjemme - om brugen af retningsadverbier i Jylland og på Øerne 5
A. Peter Snabe: Et hidtil utrykt digt af Thøger Larsen - med efterskrift af Torben Arboe 28
Viggo Sørensen: At gennemskue det, endsige forklare det 37
Torben Arboe: Det afgørende stød - lidt om interjektionen å'e i jysk 48
Spørg "Skautrup" Spolt - skagfæstet - sakkerere 57
Fra arkiverne: En drukneulykke 60
Ord & Sag. Bind 30. Sidens top side
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Nina K. Grøftehauge og Viggo Sørensen: Tik og put - om et par enkle lege i fortiden 4
Torben Arboe: Juleaften, stefansmorgen og kongeaften - om juleskikke i gamle dage 23
Inger Schoonderbeek Hansen: Så skal alle folk ha' risengrød - lidt mere om jul: julemad 39
Viggo Sørensen: End - en nordjysk konjunktion 48
Spørg "Skautrup" Gak fra vindeven, min ven ... 59
Fra arkiverne: Høsttiden - Raun Petersens mundtlige beskrivelse 61
Ord & Sag. Bind 31. Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Torben Arboe: Hvad satte man på leen til kornhøst – kroge, spjarrer, en vifte eller andet? 4
Viggo Sørensen: An-tooo-nius! – hvorfor råber man dét? 22
Michael Ejstrup: Perceptionsundersøgelse af moderne danske dialekter 30
Nina K. Grøftehauge og Viggo Sørensen: Nå, er du kommet til hægterne igen? 42
Spørg "Skautrup" Magaj 58
Uwe Dall: Juel å synnejysk 60
Torben Arboe: Omkring et festskrift 68
Ord & Sag. Bind 32.
 Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Lena Wienecke Andersen: "Her siger vi stampekærne" – en systematisk gennemgang af smørkærner og deres betegnelser i de danske dialekter 4
Torben Arboe: Dialekter og standardsprog – synspunkter og undersøgelser siden 1960 18
Viggo Sørensen og Nina K. Grøftehauge: Lidt om katten og alt dens væsen 35
Spørg "Skautrup" Skalk – Søllepotte 49
Torben Arboe: "... en plaffert af en pennepose" – lidt om opdatering af ordbogsdefinitioner 60
Ord & Sag. Bind 33.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Torben Arboe: Skrave, skagle, lejder – og andre betegnelser for dele af høstvogne 4
Spørg "Skautrup" Marefo – Lattergrotte – Kattehalset 25
Viggo Sørensen: Et ord er et ord – også når det muterer 29
Adolf Handrup: Et brøndskred 44
Kristen Højgaard: Jul omkring 1933 48
Torben Arboe: Blichers Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe, genudgivet – anmeldelse 52
Ord & Sag. Bind 34.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Torben Arboe: Solringen – en forløber for lommeuret 4
Vi vil ikke … DØ! – om Jysk Ordbogs spørgelister 14
Kirsten Lyshøj: Lune jyder 19
Viggo Sørensen og Nina K. Grøftehauge: At få vuggen 21
Ord & Sag – et kig i spejlet 25
Hans Detlev Andresen: Æ Mærken i Læk 27
Spørg "Skautrup" Flannerør – Pullehøne – Kåremager 29
Viggo Sørensen: Klyne og tørv – et stykke kulturhistorie og sporene heraf i jysk dialekt 34
Torben Arboe: Nyt dialektforum: Foreningen Thybomål 53
Torben Arboe: Udgivelse på cd af St.St. Blicher: E Bindstouw – anmeldelse 54
Afprøv dit jysk! 60
Ord & Sag. Bind 35.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog  2
Aage Jørgensen: Skalmejen, hyrdedrengens trøst  4
Torben Arboe: Skalmeje – i Jysk Ordbogs kilder 10
Kristen Højgaard: Marked i trediverne 21
Kathrine Thisted Petersen: Århusiansk sprogbrug anskuet i lyset af den igangværende standardiseringsproces 28
Fra arkiverne: P.L. Paulsen: En sandfærre Historre 45
Viggo Sørensen: En mand er en mand, og et ord er et ord! 50
Afprøv dit jysk! 64
Ord & Sag. Bind 36.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog  2
Andreas Helbo Beck: Om begyndelsen til Dialægt – en virksomhed med dialektplakater  4
Torben Arboe: Sylt og sylte – om flere slags konservering  8
Viggo Sørensen: Kom'pejser – et fremmedords forvridning 17
Torben Arboe og Chr. Bo Hansen: Miniordbog over thybomålet – en opfordring til indsendelse af dialektord 22
Fra arkiverne: Ullerup Fattegoer 26
Viggo Sørensen: Ægt, begreb og glose – og hvordan Jysk Ordbog håndterer denne dobbelthed 36
Spørg "Skautrup" 47
Torben Arboe: Morsingbo-ordbog – anmeldelse

52

Ord & Sag. Bind 37.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog  2
Christoph Winter: En glemt kilde fra Sydslesvig.
Moritz Momme Nissens Nordfrisisches Wörterbuch
 4
Torben Arboe: Krims – et engelsk ord i jysk/dansk forklædning 17
Viggo Sørensen og Nina K. Grøftehauge: Kratte, krøje og andre jyske betegnelser for en rive 24
Asgerd Gudiksen: Kratte og andre typer river på Øerne 35
Spørg "Skautrup" 41
Torben Arboe:  Kride – den jyske form for kridt 44
Viggo Sørensen og Torsten Balle: Nærmer og fjermer – et par gamle retningsbetegnelser 57
Kirsten Lyshøj: Fra arkiverne: Stajsfåskjæl 63
Ord & Sag. Bind 38.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog  2
Henrik Hovmark: Hvad betyder hen?  4
Esben Sundorf: Tales der stadig dialekt i Århus og Randers? 22
Niels Graversen: En fortælling fra Fur 35
Torben Arboe: Der skal drages ild – om ord, ordforbindelser og talemåder om brug af ild 37
Kirsten Lyshøj: Fra arkiverne: En præstehistorie mm. 52
Viggo Sørensen: Kvartér, Kvárter og Kvart – tre beslægtede målbetegnelser 54
Spørg "Skautrup" 65
Den vilde humlebi (fortsat fra s. 53) 68
Ord & Sag. Bind 39.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen:  Beretning fra center og ordbog 2
Torben Arboe: Sådan snakker ræven for gæssene: han skal ikke tage dem – om skovens og markens dyr i talemåder mv. 4
Yonatan Goldshtein og Rasmus Puggaard:  Overblik over danske dialektoptagelser 18
Marie Birkkjær Jacobsen: Synnejysk å skrift 29
Inger Schoonderbeek Hansen: Dialektalt skriftsprog – Rikke Thomsens Mojn Når Vi Komme 38
Kirsten Lyshøj: Fra arkiverne: Brødbagning 46
Spørg "Skautrup" 50
Viggo Sørensen:  Èt ord eller flere enslydende? – om nytten af homonymer 52
Ord & Sag. Bind 40.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Viggo Sørensen: Beretning fra center og ordbog 2
Yonatan Goldshtein: Hvordan opstod stødet? 4
Inge Lise Pedersen: Katastrofer, mobilitet og sprogforandring ­– er dét forklaringen på særtræk i sønderjysk og vestfynsk dialekt? 14
Torben Arboe: Langvogn, langjern og svanehals – forbindelsesled og/eller forlængelsesled i hestetrukne arbejdsvogne 25
Kirsten Lyshøj: Fra arkiverne: Min barndoms jul 38
Viggo Sørensen: Når jyder (undtagelsesvis) roste hinanden – og hvad de nu ellers brugte roseord om 43
Inger Schoonderbeek Hansen: Jow, de taler stadig dialekt i Salling? - sallingbomål i Jebjerg 1995-2020 55
Torben Arboe: Måle af, snese og binde den lange snes - om at strikke om kap i bindestuerne 61
Spørg "Skautrup" 70
Ord & Sag. Bind 41.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Torben Arboe: Beretning fra center og ordbog 2
Mette-Marie Møller Svendsen: Jysk Ordbog og dens brugere — en undersøgelse  4
Torben Arboe: Ulla Winblad, Movitz og fader Mollberg i Thisted! — om et udvalg af C.M. Bellmans viser gendigtet på thybomål af Søren Sørensen 13
Kirsten Lyshøj: Fra arkiverne 35
Mette-Marie Møller Svendsen og Inger Schoonderbeek Hansen: Feilbergs Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål (1886-1914) 40
Viggo Sørensen: Ligge / lægge — i jysk regi 56
Spørg "Skautrup" 75
Ord & Sag. Bind 42.  Sidens top
(kan ses som PDF-fil)
Inger Schoonderbeek Hansen: Året, der gik 2
Mette-Marie Møller Svendsen & Kristoffer Friis Bøegh: 90-årsfødselsdagen – jysk dialektforskning i Århus fra 1932 og til i dag 4
Viggo Sørensen: Lidt om bindingsværk (i jysk regi) 14
Torben Arboe: Ordbøger for dialekterne i Thy 27
Kristoffer Friis Bøegh: Om dialektcykelturen i 1940 og udforskningen af artikelgrænsen mellem øst- og vestjysk 31
Jakob Kjær Bødker: Jeppe Aakjærs brug af dialekt i Vredens børn 45
Niels Møller: Thy for 200 år siden 53
Inger Schoonderbeek Hansen: Om Tænkepausen Jysk 59
Kirsten Lyshøj: Fra arkiverne 63
Spørg "Skautrup" 72
Ord & Sag. Bind 43.  Sidens top
(læs på tidsskrift.dk)
Inger Schoonderbeek Hansen: Året, der gik 2
Kristoffer Friis Bøegh & Torben Arboe: Thybomål i South Dakota, USA 7
Kirstine Boas: Hvornår taler de fynsk på Fyn? 27
Viggo Sørensen: Om at længes – på jysk 39
Torben Arboe: Tel og klage – betegnelser for frostlag i jorden 53
Kristoffer Friis Bøegh & Johan Valentin Keller: En nyopdaget Anker Jensen-tekst om sproglig variation 64
Inger Schoonderbeek Hansen: Hær kan en fåwinn al si nød 85
Mette-Marie Møller Svendsen: Mina fossta tuzen or på borrijnholmst 94
Inger Schoonderbeek Hansen: Træls 101
Kirsten Lyshøj: Fra spørgelisterne 107
Spørg "Skautrup" 108