Aarhus Universitets segl

Sprog og Kultur - forfatterregister

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Abrahams, Henrik:

Sidens top

Kvantitet ved vestjysk stød

bd. 22 - s. 105-111

Agerschou, Agnes:

Oprindelige Træk i dansk Folkevisesprog

bd. 12 - s. 65-74

Albeck, Gustav:

Folkelige Udtryk og Vendinger i "E Bindstouw"

bd. 1 - s.163-178

Det levende Ord

bd. 18 - s. 109-124

Albrectsen, Erling:

Kan mosefund være ofre?

bd. 17 - s. 11-25

Andersen, Harry:

Viborg

bd. 4 - s. 97-99

Ordet ihjel

bd. 7 - s. 139-141

Har en Nordmand ristet Indskriften paa den store Jelling-Sten

bd. 14 - s. 49-55

Om urnordisk erilaR og jarl

bd. 16 - s. 97-102

Om stødets alder

bd. 16 - s. 103-106

Jens Vejmand

bd. 20 - s. 103-106

Jens Vejmand endnu engang

bd. 21 - s. 9-10

Vejmanden igen

bd. 23 - s. 78

Vejmanden for fjerde gang

bd. 25 - s. 91-92

Andersen, Erwin Stæt:

Navngivningsstruktur i 1700-tallet

bd. 28 - s. 107-122

Balle, Torsten:

Sidens top

Skudtørv — skårtørv

bd. 25 - s. 41-44

Notation af lange vokaler i Thy

bd. 25 - s. 45-48

Artikelløshed i Thy. En foreløbig oversigt (sammen med Niels Åge Nielsen)

bd. 27 - s. 105-112

Bjerregaard, Niels P.:

St.St. Blicher og Spentrupmålet

bd. 1 - s. 179-194

Af Nille Høst's Opskrifter

bd. 4 - s. 37-48

En lydudvikling i ommersysselsk

bd. 8 - s. 65-70

Navneskik og Navne i Ommersyssel

bd. 9 - s. 55-64

En Juleskik

bd. 12 - s. 51-56

Gudmund Schütte. Syvtifem år

bd. 15 - s. 126-130

Karlenes fritidssyssel i gamle dage

bd. 19 - s. 15-20

Bolette Sørensen

bd. 21 - s. 17-30

Bjerrum, Anders:

En østjysk Dialektbeskrivelse (Ella Jensen: Houlbjerg-målet)

bd. 14 - s. 149-151

Høysgaards anden ortografiske prøve

bd. 20 - s. 1-13

Bjerrum, Marie:

Peder Syvs danske ordbog

bd. 20 - s. 53-69

Blatt, Franz:

De klassiske Sprogs Indflydelse paa Dansk

bd. 7 - s. 153-164

Blinkenberg, Andreas:

Kancellisproget

bd. 4 - s. 104-112

Løbbinding i Provence

bd. 7 - s. 137-138

Anmeldelse

A. Arnholtz und C.A. Reinhold: Einführung in das dänisches Lautsystem

bd. 6 - s. 109-110

Blixenkrone-Møller, N.:

Om tolkningen af Jyske Lov III. 30 "oc flytær vp æth nithær"

bd. 24 - s. 67-68

Brøndegaard, V.J.:

Rølliken i nordisk folkemedicin

bd. 20 - s. 42-52

Danske børnelege med blomster og andre plantedele

bd. 22 - s. 11-76

Sports-overtro

bd. 23 - s. 33-77

Nordens palmer

bd. 27 - s. 13-22

Fanden i brombærrene

bd. 28 - s. 44-49

Buur, Chr:

Danske Cisiojanus og andre Kalenderrim

bd. 5 - s. 84-102

Cramer, Jens:

Sidens top

Genusstrukturer i vendsysselsk

bd. 26 - s. 37-48

Dahlstedt, Karl-Hampus:

Sidens top

De folkliga växtnamnens semantik

bd. 25 - s. 59-82

Degn, Ole:

Anmeldelser:

Peder Hegelund: Susanna . 1972. Udg. med kommentarer og efterskrift af Aage Jørgensen

bd. 28 - s. 78-79

Dorotheæ Komedie . Udg. med kommentarer og efterskrift af Ejgil Søholm. 1972.

bd. 28 - s. 79-80

Sidens top

Ejerslev, M.P.:

Navnegivning i tre vestjyske Sogne

bd. 6 - s. 90-98

Slægtsnavne paa Mors

bd. 10 - s. 30-35

Espegaard, Arne:

Nogle nordjyske retningsbetegnelser indendørs og udendørs

bd. 20 - s. 93-102

Feitsma, Tony:

Sidens top

Sproglige berøringer mellem Frisland og Skandinavien

bd. 23 - s. 97-121

Fey, C.H. Hougaard:

Et Drachmann-Manuskript

bd. 6 - s. 81-89

Folkemindeoptegnelser:

Folkemindeoptegnelser

bd. 1 - s. 29-32

Folkemindeoptegnelser

bd. 1 - s. 98-101

Folkemindeoptegnelser

bd. 3 - s. 42-44

Folkemindeoptegnelser

bd. 3 - s. 93-98

Folkemindeoptegnelser

bd. 4 - s. 29-31

Folkemindeoptegnelser

bd. 4 - s. 144

Folkemindeoptegnelser

bd. 5 - s. 111-112

Folkemindeoptegnelser

bd. 5 - s. 160

Folkemindeoptegnelser

bd. 6 - s. 30-31

Folkemindeoptegnelser

bd. 17 - s. 32

Folkemindeoptegnelser

bd. 7 - s. 63-64

Folkemindeoptegnelser

bd. 10 - s. 36

Folkemindeoptegnelser

bd. 11 - s. 130-132

Folkemindeoptegnelser

bd. 12 - s. 64

Frifelt, Salomon J.:

Forfatteren og Folkemindesamleren Tobias Tobiassen Kragelund

bd. 21 - s. 11-14

Gejel, P.H.:

Sidens top

Bondeliv i Vestjylland gennem 90 Aar

bd. 9 - s. 7-45

Gjedsted, Jørgen Juul:

Visualiseret sprog i reklametekster

bd. 24 - s. 53-66

Gregersen, H.V.:

Stednavne på Urnehoved

bd. 20 - s. 70-74

Grüner-Nielsen, H.:

Julestuer og Julelege i Danmark paa Holbergs Tid

bd. 2. - s. 1-64

Matthias Moths Landsindsamling af danske Ord 1697-1700

bd. 7 - s. 109-136

Folkemaal ved Matthias Moth omkring 1700

bd. 10 - s. 37-114

Hansen, H.P.:

Sidens top

En Rune-Trylleformel

bd. 1 - s. 17-22

Skik — Tro — Overtro

bd. 1 - s. 23-28

Museet i Ribe

bd. 1 - s. 65-79

Rettepinde og Studesko

bd. 1 - s. 80-84

Ligets sammenbundne Stortæer

bd. 1 - s. 84-86

At øgre (sammen med Peter Skautrup)

bd. 1 - s. 91-93

Blicher-Museet og Blicher-Minderne

bd. 1 - s. 145-162

Dr. Artur Hazelius og Nordiska Museet

bd. 2 - s. 108-113

Mangletøj

bd. 2 - s. 198-200

Ringkjøbing Museum

bd. 4 - s. 1-15

Løb og Løbbinding. I.

bd. 4 - s. 49-74

Maren Haanings Cyprianus

bd. 4 - s. 89-96

Uldponn — Ponnkår'e — Ponn

bd. 4 - s. 100-103

Løb-Typer (fortsat)

bd. 5 - s. 1-21

Løb-Typer (fortsat)

bd. 5 - s. 49-83

Ligkister af Løb

bd. 5 - s. 151-159

Løb i sproglig Belysning

bd. 6 - s. 1-9

Vendsyssels historiske Museum gennem halvtreds Aar*bd. 8 - s. 1-51 P.H. Gejel i Tarm

bd. 9 - s. 1-6

Folk Bander

bd. 11 - s. 1-32

Herning Museum (fortsættes)

bd. 11 - s. 65-129

Herning Museum (afsluttet)

bd. 12 - s. 1-50

Hon’ æ do te fa’s

bd. 12 - s. 57-63

Norske Jernovne

bd. 13 - s. 46-52

Primitiv Folkemedicin

bd. 14 - s. 121-148

Mosefund — Offerfund, tabt eller gemt og glemt

bd. 15 - s. 44-65

Li·mes — slæt'es — såld·es

bd. 16 - s. 96

Mosefund — offerfund II

bd. 17 - s. 1-10

Primitiv folkemedicin II — Transplantation

bd. 18 - s. 1-34

Nedgravede hestehoveder. Overtro eller ikke?

bd. 18 - s. 93-97

Indianerne kendte "frisnit"

bd. 18 - s. 97

Plovjerns-Magi

bd. 19 - s. 11-14

Hon' æ do te fa's (2)

bd. 20 - s. 90-91

Anmeldelser:

Johs. Brøndum-Nielsen: Vort danske Modersmaal

bd. 9 - s. 153

Gudmund Schütte: Sønderjyske Rigssagn.

bd. 16 - s. 135-136

I. Reichborn-Kjennerud: Vår gamle trolldomsmedisin.

bd. 16 - s. 136

Danske Museer. Årbog bd. 1.

bd. 18 - s. 91

Axel Steensberg: Danske Bondemøbler.

bd. 18 - s. 92

Danske museer. 1951.

bd. 19 - s. 58

Hansen, Th.Kr.:

Teglbrænderi i ældre Tid

bd. 19 - s. 1-9

Hauberg, Poul:

Danske Afskrifter af Lægebogen AM 187, 80

bd. 9 - s. 46-54

En Lægemiddel-Reklame fra det 16. Aarhundrede

bd. 9 - s. 132-142

Hjelmslev, Louis :

Sprog og Tanke

bd. 5 - s. 24-33

Jacobsen, Lis:

Sidens top

Dølepinde

bd. 21 - s. 1-8

Jakobsen, Inge Bøndergaard:

Om Bagning i Gamle Dage

bd. 12 - s. 97-125

Jensen, Bodil Faurschou:

Tyttebær

bd. 27 - s. 93-99

Jensen, Knud:

Blod som maling

bd. 25 - s. 1-11

Jensen, S. Haugstrup :

En oversigt over den litteratur, som behandler stednavne med endelsen -lev (fortsættes)

bd. 7 - s. 65-96

En oversigt over den litteratur, som behandler stednavne med endelsen –lev (fortsættes)

bd. 8 - s. 52-64

En oversigt over den litteratur, som behandler stednavne med endelsen –lev (afsluttet)

bd. 8 - s. 71-73

Anmeldelse:

Stednavne

bd. 3 - s. 40-41

Jørgensen, Peter:

Fornavne i Brede sogn gennem 100 år

bd. 18 - s. 35-57

Om fornavne-kombination i Brede sogn

bd. 26 - s. 1-29

Jørgensen, Aage:

De jyske dialekters benævnelse for

en tallerkenrække

bd. 24 - s. 1-15

Ribe-repertoiret og Resen-håndskriftet

bd. 27 - s. 1-9

Anmeldelse:

Anton Aagaard: Syv berømte Folkeviser. 1964.

bd. 25 - s. 12-14

Karker, Allan:

Sidens top

Myndrik — båd og mand

bd. 25 - s. 15-39

Klitgaard ,C.:

Jomfru Anne Grubbes Lægebog

bd. 4 - s. 81-88

Nordjydske Bondehjem i 15-1600 Aarene

bd. 5 - s. 40-48

Personnavne og Slægtsnavne i Vendsyssel

bd. 8 - s. 75-79

Kulturhistoriske Smaastykker fra Vendsyssel

bd. 8 - s. 80-84

Bur

bd. 13 - s. 64

Kragelund, Tobias Tobiassen:

Hjerting som Handels- og Fiskeplads i gamle dage

bd. 16 - s. 29-64

Rug — Mel — Bagning

bd. 17 - s. 33-60

Hjulet og Værktøj til Fremstilling af Hjulet

bd. 19 - s. 63-68

Mælkens behandling og staldene i Hunderup sogn 1850-85

bd. 20 - s. 14-34

Planter og Bær i Mark og Have

bd. 20 - s. 79-84

Kristensen, H.K.:

Maren "Kone i Hus" og hendes Bekendelser

bd. 4 - s. 139-143

Kristensen, Johannes Evald Tang:

Danske Bindebreve

bd. 2 - s. 129-197

Danske Kistebreve

bd. 10 - s. 115-140

Danske Kistebreve. Et Supplement

bd. 16 - s. 65-95

Johan Adolph Rømers tobakspibefabrik i

Nørresundby med et udsyn over tobaksrygningens

og pibemageriets historie i Danmark indtil ca. 1800

bd. 21 - s. 79-124

Krogh, Christen :

Severin Christensen Sortfeldt

bd. 5 - s. 148-150

Kruse-Blinkenberg, Lars :

Sammensatte substantiver hos Lindberg

bd. 27 - s. 23-57

Bibelsprog, normalsprog og filosofisk-teologisk fagsprog

bd. 28 - s. 1-43

Kunøe, Mette:

Die rheinische Schärfung og danske akcentuationsfænomener

bd. 25 - s. 93-102

Lange, Axel :

Sidens top

Blaastjerne — Bukar — Snerre

bd. 7 - s. 97-108

Trifolium-Kløver. Dens Navne og Stilling i Folkloren

bd. 8 - s. 97-112

Undersøgelser over og Bemærkninger til nogle danske Slægtsnavne for Planterne i den danske Flora

bd. 9 - s. 81-128

Lange, Johan:

Brøndsel — Brunskära

bd. 18 - s. 98-108

Hammer-, kølle-, knebel-begrebet i nogle nordiske plantenavne

bd. 22 - s. 1-10

Løg-LaukaR. Studier over en ordgruppe i nordiske sprog

bd. 23 - s. 1-27

Blå Bodel — TanmarkaR But

bd. 23 - s. 28-32

Metode og holdning hos nordiske Plantenavneforskere

bd. 28 - s. 50-77

Terrænbetegnelser brugt som plantenavne

bd. 28 - s. 87-106

Lassen, H.Chr.:

Otto Skeels Epitafium i Aarhus Domkirke (sammen med Sigv. Skov)

bd. 4 - s. 75-79

Lassen, Niels Chr:

Brønderslev-minder, (meddelt ved Niels Pedersen)

bd. 19 - s. 26-32

Madsen, Lund:

Sidens top

Naar det regner paa Præsten

bd. 12 - s. 81-96

Maigaard, P.:

Danske Keglespil

bd. 18 - s. 65-88

Danske Keglespil

bd. 19 - s. 10

Mogensen, Svend:

Seminarielærer Johannes Kabel

bd. 21 - s. 77-78

Molde, Bertil:

Avledninger på -lek i svenskan och danskan

bd. 16 - s. 107-116

Møller, J.S.:

Diskestangen

bd. 6 - s. 33-55

Møller,Kristen :

Jydske Adjektiver paa -eret

bd. 3 - s. 1-32

Nielsen, Harald:

Sidens top

Træskomageriet i Rye Sogn i 19. Aarhundrede

bd. 13 - s. 6-30

Nielsen, J.:

En bemærkning om den yngre runerække

bd. 19 - s. 59-62

Satorformelen

bd. 20 - s. 37-41

Nielsen, Niels Åge:

Klima og Sprogforandring

bd. 12 - s. 126-135

Brugen af tiltalepronominer i Charlotte Dorothea Biehls komedier

bd. 16 - s. 121-134

Om bagtunge-r'ets opkomst i dansk

bd. 18 - s. 58-64

Heimskringla-oversættelsen 1757

bd. 18 - s. 125-140

Abrahamsons og Todes oplysninger om rigsmålsudtalen omkring 1800

bd. 19 - s. 33-57

Vendsysselsk næle og æl "blegn"

bd. 20 - s. 75-78

Ordstudier

bd. 21 - s. 33-34

Jyske ord for "cikadeskum"

bd. 24 - s. 75-81

Jyske ordstudier

bd. 25 - s. 49-58

Jyske ordstudier

bd. 26 - s. 49-60

Artikelløshed i Thy. En foreløbig oversigt (sammen med Torsten Balle)

bd. 27 - s. 105-112

Olsen, Ellen:

Sidens top

Retskrivningspraksis og Retskrivningsteorier i Danmark i det 17. Aarhundrede

bd. 15 - s. 66-120

Olsen, Johannes :

Svendborg Amts Museum i "Anne Hvides Gaard"

bd. 2 - s. 81-96

Pedersen, H.Th.:

Sidens top

Jullingsholm Mølle

bd. 2 - s. 75-80

Pedersen, P.:

Fiskeri i Hav og Fjord i ældre Tider fra Holmslands Klit

bd. 17 - s. 65-128

Randløv, R.P.:

Sidens top

Om Øgenavne i Skanderborgegnen

bd. 4 - s. 32-36

Rasmussen, Ove:

En østjysk dialektprøve fra 1828

bd. 28 - s. 123-128

Refsum, Helge:

Ord og sak. Et brevbyte mellem Eiler Sundt (1817-1875) og Japetus Steenstrup (1813-1897)

bd. 13 - s. 41-45

Ringgaard, K.:

Lidt nørrejysk lydhistorie

bd. 21 - s. 31-32

Når tostavelsesord bliver enstavelses

bd. 21 - s. 39-51

Til Jysk ordbogs meddelere

bd. 21 - s. 72-76

Den jyske dynamiske cirkumfleks på Samsø

bd. 22 - s. 77

A. Grøn og H.F. Feilberg

bd. 22 - s. 83-96

Kvantitet ved vestjysk stød

bd. 22 - s. 112-113

Wenkers spørgelister fra Sønderjylland

bd. 24 - s. 29-44

Om udbredelsen af i som infortisvokal i jysk

bd. 27 - s. 69-81

Anmeldelser:

Østjysk Hjemstavn, 23. årgang

bd. 21 - s. 52

Wolfgang Krause: Die Sprache der urnordischen Runeninschriften. 1971.

bd. 27 - s. 100

Balcher Panzer og Wolf Thümmel: Die Einteilung der niederdeutschen Mundarten...1971.

bd. 27 - s. 100

H. Entjes: Die Mundart des Dorfes Vriezenveen

bd. 27 - s. 100

G.H. Kocks: Die Dialekte von Südostdrente und anliegenden Gebieten. 1970.

bd. 27 - s. 101

Klein's comprehensive etymological dictionary of the English Language. 1971.

bd. 27 - s. 101

Salberger, Evert:

Sidens top

Guld och frälse

bd. 22 - s. 78-82

Sartr. Ett mansnamn i rundanskan

bd. 25 - s. 83-87

Nyker-stenens första personnamn

bd. 27 - s. 102-104

Ålborg-spännets mansnamn

bd. 28 - s. 81-86

Schmidt, August F.:

Gøre Vejr. En folkloristisk-religionshistorisk Undersøgelse

bd. 4 - s. 113-138

Edvard Brandes og Folkeminderne

bd. 6 - s. 27-29

Sivfletning

bd. 6 - s. 111-112

Nogle Arbejdsgilder i den gamle danske Landsby

bd. 7 - s. 1-62

Det første Juletræ

bd. 8 - s. 74

Landsbygilder (fortsættes)

bd. 8 - s. 113-146

Landsbygilder (afsluttet)

bd. 9 - s. 65-80

Gilder i Landsbyen (fortsættes)

bd. 10 - s. 1-29

Gilder i Landsbyen (fortsættes)

bd. 10 - s. 141-160

Gilder i Landsbyen (afsluttet)

bd. 11 - s. 33-64

Oldermand og Bystævne (fortsættes)

bd. 13 - s. 65-128

Oldermand og Bystævne (fortsættes)

bd. 14 - s. 1-48

Oldermand og Bystævne (fortsættes)

bd. 14 - s. 57-120

Oldermand og Bystævne (afsluttet)

bd. 15 - s. 1-43

Vejledalen som etnologisk skel

bd. 24 - s. 16-18

Jens Lund

bd. 24 - s. 19-22

A.C. Skyum

bd. 24 - s. 49-52

Anmeldelser:

Litteratur om Jylland 1931

bd. 1 - s. 34-42

Folkemindelitteratur

bd. 2 - s. 65-69

Folkemindelitteratur

bd. 3 - s. 33-39

Folkemindelitteratur

bd. 4 - s. 16-21

Folkemindelitteratur

bd. 5 - s. 103-106

Folkemindelitteratur

bd. 6 - s. 99-104

Folkemindelitteratur

bd. 7 - s. 142-148

Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt

bd. 7 - s. 148

Folkemindelitteratur

bd. 8 - s. 85-90

Folkemindelitteratur om Jylland 1939-40

bd. 9 - s. 143-153

Brylluppet på Stjernholm

bd. 9 - s. 162

Sejr, Emanuel :

Købstadsmuseet Den gamle By

bd. 3 - s. 45-72

Skautrup, Peter:

Vinterslevstenene

bd. 1 - s. 3-16

Svælde

bd. 1 - s. 32-33

Spørgelister

bd. 1 - s. 43-49

Svælde

bd. 1 - s. 86-87

Munkemedicin?

bd. 1 - s. 90-91

At øgre (sammen med H.P. Hansen)

bd. 1 - s. 91-93

Hvæssestenene fra Nordenskov og Djursland

bd. 1 - s. 94-97

Barnetå

bd. 2 - s. 105-107

Vinterslevstenene

bd. 3 - s. 99-100

Af Provst Schades Papirer

bd. 4 - s. 80

Folkeminder

bd. 5 - s. 22-23

Kristen Klastrup

bd. 5 - s. 34-39

Jyske ord

bd. 6 - s. 56-58

Dialektkriterier og deres værdi

bd. 6 - s. 59-80

Viborgs Plantenavne

bd. 9 - s. 154-161

De store bogstavers historie

bd. 16 - s. 1-28

"Udgang"

bd. 19 - s. 80

Jyske ord. 3. Vosk

bd. 20 - s. 35-36

Jyske ord. 4. Værling

bd. 20 - s. 92

Jyske ord. 5. Rebslåer

bd. 21 - s. 15-16

Til vore meddelere ved Jysk ordbog

bd. 21 - s. 52

Jyske ord. 6. Konjunktionen ed

bd. 21 - s. 53-71

Museumsforstander, dr.phil. H.P. Hansen, Herning, in memoriam

bd. 22 - s. 97-104

Jyske ord. 7. førmersinde. 8. førrum. 9. averlang

bd. 23 - s. 122-126

Jyske ord. 10. tviggers. 11. † valdre

bd. 24 - s. 45-46

Jyske ord. 12. Bomholt

bd. 24 - s. 83-86

Jyske ord. 13. Markned-sygned

bd. 25 - s. 40

Ældre middeljysk harughe

bd. 26 - s. 73-96

Jyske ord 14. Lindbergs Dæmen

bd. 27 - s. 58

Jysk Institut I

bd. 27 - s. 61-68

Gamle dialektoptegnelser

bd. 27 - s. 82-84

Udgivelse:

Konrad Heresbach: Om bondeværk (fortsættes)

bd. 13 - s. 129-131

Konrad Heresbach: Om bondeværk (fortsættes)

bd. 14 - s. 56

Konrad Heresbach: Om bondeværk (fortsættes)

bd. 14 - s. 152

Konrad Heresbach: Om bondeværk (afsluttet)

bd. 15 - s. 131-133

Anmeldelser:

Sønderjyske Stednavne

bd. 1 - s. 102-115

Stednavne, Personnavne, Ordsprog og Talemaader, Dialektbeskrivelse, Dialektlitteratur og Dialekttekster, Dialektord og -ordforråd

Bd. 2 - s. 69-74

Dialekter

bd. 3 - s. 41

Vore Stednavnekilder

bd. 3 - s. 81-92

Tillæg: Avisartikler

bd. 4 - s. 21-22

Personnavne

bd. 4 - s. 22-23

Dialekter og Dialekttexter

bd. 4 - s. 23-25

Jyske Runeindskrifter

bd. 4 - s. 25

Stednavne

bd. 4 - s. 26-29

Tillæg: Avisartikler

bd. 5 - s. 106-107

Runeindskrifter

bd. 5 - s. 107-108

Dialekter og Dialekttexter

bd. 5 - s. 108-109

Stednavne

bd. 5 - s. 109-110

Runeindskrifter

bd. 6 - s. 105

Dialekter og Dialekttexter

bd. 6 - s. 105-108

Personnavne

bd. 6 - s. 108

Stednavne

bd. 6 - s. 108-109

Tillæg: Avisartikler

bd. 7 - s. 149

Runeindskrifter

bd. 7 - s. 149

Dialekter og Dialekttexter

bd. 7 - s. 149-151

Stednavne

bd. 7 - s. 151-152

Personnavne

bd. 7 - s. 152

Tillæg: Avisartikler

bd. 8 - s. 91

Runeindskrifter

bd. 8 - s. 91

Personnavne

bd. 8 - s. 91

Stednavne

bd. 8 - s. 92-95

Dialekter og Dialekttexter

bd. 8 - s. 95-96

Jyske digte

bd. 8 - s. 147-148

Amrum. Geschichte und Gestalt einer Insel.1964.

bd. 24 - s. 82

Ernest Klein: A Comprehensive Etymological Dictionary of the Enhlish Language. Vol.I.A-K.

bd. 25 - s. 12

P.C. Matthiessen: Ridtet i nordisk veterinær Sygdomstro. (Dansk vet. årb. 23.1967)

bd. 26 - s. 72

Ernest Klein: A Comprehensive Etymological Dictionary of the Enhlish Language. Vol.II. L-Z

bd. 26 - s. 72

Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. 1971

bd. 27 - s. 59-60

Årsberetninger:

Institut for jysk sprog- og kulturforskning. 1960

bd. 22 - s. 114-116

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 1961

bd. 23 - s. 79-80

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 1962

bd. 23 - s. 127-128

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 1963

bd. 24 - s. 47-48

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 1964

bd. 24 - s. 87-88

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 1965

bd. 25 - s. 88-89

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. 1966

bd. 25 - s. 89-90

Beretninger om arbejdet ved Jysk Ordbog 1967

bd. 26 - s. 69-71

Beretninger om arbejdet ved Jysk Ordbog 1968

bd. 26 - s. 69-71

Beretning om arbejdet ved Jysk Ordbog 1969

bd. 27 - s. 10-11

Beretning om arbejdet ved Jysk Ordbog 1970

bd. 27 - s. 11-12

Skov, Sigvard:

Otto Skeels Epitafium i Aarhus Domkirke (sammen med H.Chr. Lassen)

bd. 4 - s. 75-79

Anders Sandvig og hans Samlinger 1894-1944

bd. 13 - s. 1-5

Holmslandsfiskeriet i kunstnerisk belysning

bd. 19 - s. 21-25

Spandet, N.C.:

Bondegilder paa Alrø

bd. 2 - s. 97-104

Spørgelister:

Instituttets Spørgelister: Møllen (fortsættes)

bd. 1 - s. 50-64

Instituttets Spørgelister: Møllen (fortsættes)

bd. 1 - s. 116-144

Instituttets Spørgelister: Møllen (fortsættes)

bd. 2 - s. 114-128

Instituttets Spørgelister: Møllen (fortsættes)

bd. 2 - s. 201-204

Instituttets Spørgelister: Møllen (afsluttet)

bd. 3 - s. 73-80

Steen-Jensen, Inga:

De artikelløse substantiver i dialekten på Hannæs og i nabosognene

bd. 27 - s. 113-121

Steensberg, Axel:

Trilleploven. En vestjysk Plovtype og dens kulturgeografiske Forudsætninger (fortsættes)

bd. 5 - s. 113-147

Trilleploven (afsluttet)

bd. 6 - s. 10-26

Den nordvestjyske Hjulplov

bd. 6 - s. 113-160

Søgaard, Helge:

Gammel Livsvisdom

bd. 9 - s. 129-131

Et Dyresagn fra Danmarks ældre Middelalder

bd. 12 - s. 75-80

Overleveringen om de danske Knubskibe

bd. 13 - s. 53-63

Sagnet om den forsvundne og genfundne ring

bd. 19 - s. 69-80

Anmeldelser:

H.P. Hansen: Jydepotter og Løb.

bd. 15 - s. 121-125

H.P. Hansen: Spind og Bind.

bd. 17 - s. 61-62

Søndergaard, Bent:

Det såkaldte klusilspring, specielt i morsingmål

bd. 26 - s. 61-68

Sørensen, John Kousgaard:

Kingos privatortografi

bd. 17 - s. 26-31

Sørensen, Viggo:

Noget om "noget" i jysk

bd. 27 - s. 122-136

Thomaskjær, C. Sørensen :

Sidens top

Freh gih Føeh, Kri legge øh

bd. 6 - s. 32

Thomsen, Olaf:

Nogle hyppige ord i dansk talesprog

bd. 27 - s. 85-92

Thomsen, Otto Asmus:

Digteren Peter Alsted

bd. 13 - s. 31-34

Vasegaard, Søren:

Sidens top

Øglade (Hestestald) i Fly

bd. 1 - s. 88-90

Veirup, Hans:

Fjoldemålets behandling af de gld. klusiler

bd. 20 - s. 85-89

Bemærkninger om forkortelsen af lange klusiler og vestjysk stød i ord af typen æ'k æg

bd. 20 - s. 107-110

Skrivemåden mb i ældre nydansk

bd. 21 - s. 35-38

Jysk syntaks 1

bd. 22 - s. 117-130

Jysk syntaks II

bd. 24 - s. 23-28

Jysk syntaks III

bd. 24 - s. 69-74

Konjunktionerne at, te, det og deres sammensætninger

bd. 26 - s. 30-36

Anmeldelse:

Lucas Debes: Færøernes Beskrivelse. 1963.

bd. 24 - s. 82

Westh, Axel :

Sidens top

Kirken og almuesamfundet i Danmark

bd. 23 - s. 81-96

Widding, Ole:

Ørre og lynde, to Ord for at stene et Fiskegarn

bd. 13 - s. 35-40

En falsk Restitution og dens Modbevægelse

bd. 16 - s. 117-120

Moderløse — et Noaord

bd. 18 - s. 89-91

Øwles, Pæ (Peter Fenger):

No fålder æ Blåå, med Musik af Kantor Viggo Bitsch

bd. 15 - s. 134-136

Aakjær, Svend:

Sidens top

Anmeldelse:

Det danske Sprogs Historie

bd. 13 - s. 132-136