Aarhus Universitets segl

Sprog og Kultur - Indholdsregister

Bind: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Bind 1. Sidens top side
Peter Skautrup: Runologiske Oplevelser I: Vinterslevstenene 3-16

H.P. Hansen:

En Rune-Trylleformel

17-22

H.P. Hansen:

Skik — Tro — Overtro
Folkemindeoptegnelser

23-28
29-32

Peter Skautrup:

Svælde

32-33

August F. Schmidt:

Litteratur om Jylland 1931

34-42

Peter Skautrup:

Spørgelister

43-49

Instituttets Spørgelister.

Møllen (fortsættes)

50-64

H.P. Hansen:

Museet i Ribe

65-79

H.P. Hansen:

Rettepinde og Studesko

80-84

Ligets sammenbundne Stortæer

84-86

Peter Skautrup:

Svælde

86-87

Søren Vasegaard:

Øglade (Hestestald) i Fly

88-90

Peter Skautrup:

Munkemedicin?

90-91

H.P. Hansen og Peter Skautrup:

At øgre

91-93

Peter Skautrup:

Runologiske Oplevelser. II: Hvæssestenene fra Nordenskov og Djursland

Folkemindeoptegnelser

94-97

98-101

Peter Skautrup:

Sønderjyske Stednavne, anmeldelse

102-115

Instituttets Spørgelister.

Møllen (fortsættes)

116-144

H.P. Hansen:

Blicher-Minder

145-162

Gustav Albeck:

Folkelige Udtryk og Vendinger i "E Bindstouw"

163-178

Niels P. Bjerregaard:

St.St. Blicher og Spentrupmålet

179-194

Bind 2.

Sidens top

side

H. Grüner-Nielsen:

Julestuer og Julelege i Danmark paa Holbergs Tid

1-64

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

65-69

Peter Skautrup:

Stednavne, Personnavne, Ordsprog og Talemaader, Dialektbeskrivelse, Dialektlitteratur og Dialekttekster, Dialektord og -ordforråd

69-74

H.Th. Pedersen:

Jullingsholm Mølle

75-80

Johannes Olsen:

Svendborg Amts Museum i "Anne Hvides Gaard"

81-96

N.C. Spandet:

Bondegilder paa Alrø

97-104

Peter Skautrup:

Barnetå

105-107

H.P. Hansen:

Dr. Artur Hazelius og Nordiska Museet

108-113

Instituttets Spørgelister:

Møllen (fortsættes)

114-128

Johs. Evald Tang Kristensen:

Danske Bindebreve

129-197

H.P. Hansen:

Mangletøj

198-200

Instituttets Spørgelister:

Møllen (fortsættes)

201-204

Bind 3.

Sidens top

side

Kristen Møller:

Jyske Adjektiver paa -eret

1-32

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

33-39

S. Haugstrup Jensen:

Stednavne

40-41

Peter Skautrup:

Dialekter

41

H.P. Hansen:

Folkemindeoptegnelser

42-44

Emanuel Sejr:

Købstadsmuseet Den gamle By

45-72

Instituttets Spørgelister:

Møllen (afsluttet)

73-80

Peter Skautrup:

Vore Stednavnekilder

81-92

H.P. Hansen:

Folkemindeoptegnelser

93-98

Peter Skautrup:

"Vinterslevstenene"

99-100

Bind 4.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Ringkjøbing Museum Udsyn og Anmeldelser. Litteratur vedrørende Jylland 1934.

1-15

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

16-21

Peter Skautrup:

Tillæg: Avisartikler

21-22

Peter Skautrup:

Personnavne

22-23

Peter Skautrup:

Dialekter og Dialekttexter

23-25

Peter Skautrup:

Jyske Runeindskrifter

25

Peter Skautrup:

Stednavne

26-29

Folkemindeoptegnelser

29-31

R.P. Randløv:

Om Øgenavne i Skanderborgegnen

32-36

Niels P. Bjerregaard:

Af Nille Høst's Opskrifter

37-48

H.P. Hansen:

Løb og Løbbinding. I.

49-74

H.Chr. Lassen og Sigv. Skov:

Otto Skeels Epitafium i Aarhus Domkirke

75-79

Peter Skautrup:

Af Provst Schades Papirer

80

C. Klitgaard:

Jomfru Anne Grubbes Lægebog

81-88

H.P. Hansen:

Maren Haanings Cyprianus

89-96

Harry Andersen:

Viborg

97-99

H.P. Hansen:

Uldponn — Ponnkår'e — Ponn

100-103

Andreas Blinkenberg:

Kancellisproget

104-112

August F. Schmidt:

Gøre Vejr. En folkloristisk- religionshistorisk Undersøgelse

113-138

H.K. Kristensen:

Maren "Kone i Hus" og hendes Bekendelser

139-143

Folkeminder

144

Bind 5.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Løb-Typer (fortsat)

1-21

Folkeminder

22-23

Louis Hjelmslev:

Sprog og Tanke

24-33

Peter Skautrup:

Kristen Klastrup

34-39

C. Klitgaard:

Nordjydske Bondehjem i 15-1600 Aarene

40-48

H.P. Hansen:

Løb-Typer (fortsat)

49-83

Chr. Buur:

Danske Cisiojanus og andre Kalenderrim

84-102

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

103-106

Peter Skautrup:

Tillæg: Avisartikler

106-107

Peter Skautrup:

Runeindskrifter

107-108

Peter Skautrup:

Dialekter og Dialekttexter

108-109

Peter Skautrup:

Stednavne

109-110

Folkemindeoptegnelser

111-112

Axel Steensberg:

Trilleploven. En vestjysk Plov- type og denskulturgeografiske Forudsætninger (fortsættes)

113-147

Christen Krogh:

Severin Christensen Sortfeldt

148-150

H.P. Hansen:

Ligkister af Løb

151-159

Folkemindeoptegnelser

160

Bind 6.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Løb i sproglig Belysning

1-9

Axel Steensberg:

Trilleploven (afsluttet)

10-26

August F. Schmidt:

Edvard Brandes og Folkeminderne

27-29

Folkemindeoptegnelser

30-31

C. Sørensen Thomaskjær:

Freh gih Føeh, Kri legge øh

32

J.S. Møller:

Diskestangen

33-55

Peter Skautrup:

Jyske ord

56-58

Peter Skautrup:

Dialektkriterier og deres værdi

59-80

C.H. Hougaard Fey:

Et Drachmann-Manuskript

81-89

M.P. Ejerslev:

Navnegivning i tre vestjyske Sogne

90-98

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

99-104

Peter Skautrup:

Runeindskrifter

105

Peter Skautrup:

Dialekter og Dialekttexter

105-108

Peter Skautrup:

Personnavne

108

Peter Skautrup:

Stednavne

108-109

Andreas Blinkenberg:

A. Arnholtz und C.A. Reinhold: Einführung in das dänisches Lautsystem

109-110

August F. Schmidt:

Sivfletning

111-112

Axel Steensberg:

Den nordvestjyske Hjulplov

113-160

Bind 7.

Sidens top

side

August F. Schmidt:

Nogle Arbejdsgilder i den gamle danske Landsby

1-62

Folkemindeoptegnelser

63-64

Søren Haugstrup Jensen:

En oversigt over den litteratur, som behandler stednavne med endelsen -lev (fortsættes)

65-96

Axel Lange:

Blaastjerne — Bukar — Snerre

97-108

H. Grüner-Nielsen:

Matthias Moths Landsindsamling af danske Ord 1697-1700

109-136

Andreas Blinkenberg:

Løbbinding i Provence

137-138

Harry Andersen:

Ordet ihjel

139-141

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

142-148

August F. Schmidt:

Hjemstavnsbogen for Ringkøbing Amt

148

Peter Skautrup:

Dialekter og Dialekttexter

149-151

Peter Skautrup:

Stednavne

151-152

Peter Skautrup:

Personnavne

152

Franz Blatt:

De klassiske Sprogs Indflydelse paa Dansk

153-164

Bind 8.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Vendsyssels historiske Museum

gennem halvtreds Aar

1-51

Søren Haugstrup Jensen:

En oversigt over den litteratur, som behandler stednavne med endelsen –lev (fortsættes)

52-64

Niels P. Bjerregaard:

En lydudvikling i ommersysselsk

65-70

Søren Haugstrup Jensen:

En oversigt over den litteratur, som behandler stednavne med endelsen –lev (afsluttet)

71-73

August F. Schmidt:

Det første Juletræ

74

C. Klitgaard:

Personnavne og Slægtsnavne i Vendsyssel

75-79

C. Klitgaard:

Kulturhistoriske Smaastykker fra Vendsyssel

80-84

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur

85-90

Tillæg: Avisartikler

91

Peter Skautrup:

Runeindskrifter

91

Peter Skautrup:

Personnavne

91

Peter Skautrup:

Stednavne

92-95

Peter Skautrup:

Dialekter og Dialekttexter

95-96

Axel Lange:

Trifolium-Kløver. Dens Navne og Stilling i Folkloren

97-112

August F. Schmidt:

Landsbygilder (fortsættes)

113-146

Peter Skautrup:

Jyske digte. Anmeldelse

147-148

Bind 9.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

P.H. Gejel i Tarm

1-6

P.H. Gejel:

Bondeliv i Vestjylland

gennem 90 Aar

7-45

Poul Hauberg:

Danske Afskrifter af

Lægebogen AM 187, 80

46-54

Niels P. Bjerregaard:

Navneskik og Navne i

Ommersyssel

55-64

August F. Schmidt:

Landsbygilder (afsluttet)

65-80

Axel Lange:

Undersøgelser over og Bemærk-ninger til nogle danske Slægtsnavne for Planterne i den danske Flora

81-128

Helge Søgaard:

Gammel Livsvisdom

129-131

Poul Hauberg:

En Lægemiddel-Reklame fra det

16. Aarhundrede

132-142

August F. Schmidt:

Folkemindelitteratur om Jylland 1939-40

143-153

H.P. Hansen:

Johs. Brøndum-Nielsen: Vort danske Modersmaal

153

Peter Skautrup:

Viborgs Plantenavne

154-161

August F. Schmidt:

Brylluppet på Stjernholm

162

Bind 10.

Sidens top

side

August F. Schmidt:

Gilder i Landsbyen (fortsættes)

1-29

M.P. Ejerslev:

Slægtsnavne paa Mors

30-35

H.P. Hansen:

Folkemindeoptegnelser

36

H. Grüner-Nielsen:

Folkemaal ved Matthias Moth omkring 1700

37-114

Johannes Evald Tang Kristensen:

Danske Kistebreve

115-140

August F. Schmidt:

Gilder i Landsbyen (fortsættes)

141-160

Bind 11.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Folk Bander

1-32

August F. Schmidt:

Gilder i Landsbyen (afsluttet)

33-64

H.P. Hansen:

Herning Museum (fortsættes)

65-129

Folkemindeoptegnelser

130-132

Bind 12.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Herning Museum (afsluttet)

1-50

Niels P.Bjerregaard:

En Juleskik

51-56

H.P. Hansen:

Hon’ æ do te fa’s

57-63

Folkemindeoptegnelser

64

Agnes Agerschou:

Oprindelige Træk i dansk Folkevisesprog

65-74

Helge Søgaard:

Et Dyresagn fra Danmarks ældre Middelalder

75-80

Lund Madsen:

Naar det regner paa Præsten

81-96

Inge Bøndergaard Jakobsen:

Om Bagning i Gamle Dage

97-125

Niels Aage Nielsen:

Klima og Sprogforandring

126-135

Bind 13.

Sidens top

side

Sigvard Skov:

Anders Sandvig og hans Samlinger 1894-1944

1-5

Harald Nielsen:

Træskomageriet i Rye Sogn i 19. Aarhundrede

6-30

Otto Asmus Thomsen:

Digteren Peter Alsted

31-34

Ole Widding:

Ørre og lynde, to Ord for at stene et Fiskegarn

35-40

Helge Refsum:

Ord og sak. Et brevbyte mellem Eiler Sundt (1817-1875) og Japetus Steenstrup (1813-1897)

41-45

H.P. Hansen:

Norske Jernovne

46-52

Helge Søgaard:

Overleveringen om de danske Knubskibe

53-63

C. Klitgaard:

Bur

64

August F. Schmidt:

Oldermand og Bystævne (fortsættes)

65-128

Peter Skautrup:

Konrad Heresbach: Om bondeværk

129-131

Svend Aakjær:

Det danske Sprogs Historie. (Anmeldelse)

132-136

Bind 14.

Sidens top

side

August F. Schmidt:

Oldermand og Bystævne

(fortsættes)

1-48

Harry Andersen:

Har en Nordmand ristet Indskrif- ten paa den store Jelling-Sten

49-55

Peter Skautrup:

Konrad Heresbach: Om bondeværk.

anmeldelse

56

August F. Schmidt:

Oldermand og Bystævne (fortsættes)

57-120

H.P. Hansen:

Primitiv Folkemedicin

121-148

Anders Bjerrum:

En østjysk Dialektbeskrivelse (Ella Jensen: Houlbjerg-målet)

149-151

Peter Skautrup:

Konrad Heresbach: Om bondeværk

152

Bind 15.

Sidens top

side

August F. Schmidt:

Oldermand og Bystævne (afsluttet)

1-43

H.P. Hansen:

Mosefund — Offerfund, tabt eller gemt og glemt

44-65

Ellen Olsen:

Retskrivningspraksis og Ret- skrivningsteorier i Danmark i det 17. Aarhundrede

66-120

Helge Søgaard .

H.P. Hansen: Jydepotter og Løb. Anmeldelse

121-125

Niels P. Bjerregaard:

Gudmund Schütte. Syvtifem år

126-130

Peter Skautrup:

Konrad Heresbach: Om bondeværk

131-133

Pæ Øwles (Peter Fenger):

No fålder æ Blåå, med Musik af Kantor Viggo Bitsch

134-136

Bind 16.

Sidens top

side

Peter Skautrup:

De store bogstavers historie

1-28

T. Kragelund:

Hjerting som Handels- og Fiskeplads i gamle dage

29-64

Johs. E. Tang Kristensen:

Danske Kistebreve. Et Supplement

65-95

H.P. Hansen:

Li·mes — slæt'es — såld·es

96

Harry Andersen:

Om urnordisk erilaR og jarl

97-102

Harry Andersen:

Om stødets alder

103-106

Bertil Molde:

Avledninger på -lek i svenskan och danskan

107-116

Ole Widding:

En falsk Restitution og dens Modbevægelse

117-120

Niels Åge Nielsen:

Brugen af tiltalepronominer i Charlotte Dorothea Biehls komedier

121-134

H.P. Hansen:

Gudmund Schütte: Sønderjyske Rigssagn. Anmeldelse

135-136

I. Reichborn-Kjennerud: Vår gamle trolldomsmedisin. Anmeldelse

136

Bind 17.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Mosefund — offerfund II

1-10

Erling Albrectsen:

Kan mosefund være ofre?

11-25

John Kousgaard Sørensen:

Kingos privatortografi

26-31

Folkeminder

32

T. Kragelund:

Rug — Mel — Bagning

33-60

Helge Søgaard:

H.P. Hansen: Spind og Bind. Anmeldelse

61-62

Folkeminder

63-64

P. Pedersen:

Fiskeri i Hav og Fjord i ældre Tider fra Holmslands Klit

65-128

Bind 18.

Sidens top

side

H.P. Hansen:

Primitiv folkemedicin II — Transplantation

1-34

Peter Jørgensen:

Fornavne i Brede sogn gennem 100 år

35-57

Niels Åge Nielsen:

Om bagtunge-r'ets opkomst i dansk

58-64

P. Maigaard:

Danske Keglespil

65-88

Ole Widding:

Moderløse — et Noaord

89-91

H.P. Hansen:

Anmeldelser

91-92

H.P. Hansen:

Nedgravede hestehoveder. Overtro eller ikke?

93-97

H.P. Hansen:

Indianerne kendte "frisnit"

97

Johan Lange:

Brøndsel — Brunskära

98-108

Gustav Albeck:

Det levende Ord

109-124

Niels Åge Nielsen:

Heimskringla-oversættelsen 1757

125-140

Bind 19.

Sidens top

side

Th.Kr. Hansen:

Teglbrænderi i ældre Tid

1-9

P. Maigaard:

Danske Keglespil

10

H.P. Hansen:

Plovjerns-Magi

11-14

Niels P. Bjerregård:

Karlenes fritidssyssel i gamle dage

15-20

Sigvard Skov:

Holmslandsfiskeriet i kunstnerisk belysning

21-25

Niels Chr. Lassen:

Brønderslev-minder, meddelt ved Niels Pedersen

26-32

Niels Åge Nielsen:

Abrahamsons og Todes oplysninger om rigsmålsudtalen omkring 1800

33-57

H.P. Hansen:

Danske museer. Anmeldelse

58

J. Nielsen:

En bemærkning om den yngre runerække

59-62

T. Tobiassen Kragelund:

Hjulet og Værktøj til Fremstilling af Hjulet

63-68

Helge Søgaard:

Sagnet om den forsvundne og genfundne ring

69-80

Peter Skautrup:

"Udgang"

80

Bind 20.

Sidens top

side

Anders Bjerrum:

Høysgaards anden ortografiske prøve

1-13

T. Tobiassen Kragelund:

Mælkens behandling og staldene i Hunderup sogn 1850-85

14-34

Peter Skautrup:

Jyske ord. 3. Vosk

35-36

J. Nielsen:

Satorformelen

37-41

V.J. Brøndegaard:

Rølliken i nordisk folkemedicin

42-52

Marie Bjerrum:

Peder Syvs danske ordbog

53-69

H.V. Gregersen:

Stednavne på Urnehoved

70-74

Niels Åge Nielsen:

Vendsysselsk næle og æl "blegn"

75-78

T. Kragelund:

Planter og Bær i Mark og Have

79-84

Hans Veirup:

Fjoldemålets behandling af de gld. klusiler

85-89

H.P. Hansen:

Hon' æ do te fa's (2)

90-91

Peter Skautrup:

Jyske ord. 4. Værling

92

Arne Espegård:

Nogle nordjyske retningsbetegnelser indendørs og udendørs

93-102

Harry Andersen:

Jens Vejmand

103-106

Hans Vejrup:

Bemærkninger om forkortelsen af lange klusiler og vestjysk stød i ord af typen æ'k æg

107-110

Bind 21.

Sidens top

side

Lis Jacobsen:

Dølepinde

1-8

Harry Andersen:

Jens Vejmand endnu engang

9-10

Salomon J. Frifelt:

Forfatteren og Folkemindesamleren Tobias Tobiassen Kragelund

11-14

Peter Skautrup:

Jyske ord. 5. Rebslåer

15-16

Niels P. Bjerregaard:

Bolette Sørensen

17-30

K. Ringgard:

Lidt nørrejysk lydhistorie

31-32

Niels Åge Nielsen:

Ordstudier

33-34

Hans Veirup:

Skrivemåden mb i ældre nydansk

35-38

K. Ringgaard:

Når tostavelsesord bliver enstavelses

39-51

Peter Skautrup:

Til vore meddelere ved Jysk ordbog

52

K. Ringgaard:

Anmeldelse: Østjysk Hjemstavn

52

Peter Skautrup:

Jyske ord. 6. Konkunktionen ed .

53-71

K. Ringgaard:

Til Jysk ordbogs meddelere

72-76

Svend Mogensen:

Seminarielærer Johannes Kabel

77-78

Johannes E. Tang Kristensen:

Johan Adolph Rømers tobaks- pibefabrik i Nørresundby med et udsyn over tobaksrygningens og pibemageriets historie i Danmark indtil ca. 1800

79-124

Bind 22.

Sidens top

side

Johan Lange:

Hammer-, kølle-, knebel-begrebet i nogle nordiske plantenavne

1-10

V.J. Brøndegaard:

Danske børnelege med blomster og andre plantedele

11-76

K. Ringgaard:

Den jyske dynamiske cirkumfleks på Samsø

77

Evert Salberger:

Guld och frälse

78-82

K. Ringgaard:

A. Grøn og H.F. Feilberg

83-96

Peter Skautrup:

Museumsforstander, dr.phil. H.P. Hansen, Herning, in memoriam

97-104

Henrik Abrahams:

Kvantitet ved vestjysk stød

105-111

K. Ringgaard:

Kvantitet ved vestjysk stød

112-113

Peter Skautrup:

Institut for jysk sprog- og kulturforskning. Årsberetning for 1960

114-116

Hans Veirup:

Jysk syntaks I

117-130

Bind 23.

Sidens top

side

Johan Lange:

Løg-LaukaR. Studier over en ordgruppe i nordiske sprog

1-27

Johan Lnage:

Blå Bodel — TanmarkaR But

28-32

V.J. Brøndegaard:

Sports-overtro

33-77

Harry Andersen:

Vejmanden igen

78

Peter Skautrup:

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. Årsberetning for 1961

79-80

Axel Westh:

Kirken og almuesamfundet i Danmark

81-96

Tony Feitsma:

Sproglige berøringer mellem Frisland og Skandinavien

97-121

Peter Skautrup:

Jyske ord. 7. førmersinde. 8. førrum. 9. averlang

122-126

Peter Skautrup:

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. Årsberetning for 1962

127-128

Bind 24.

Sidens top

side

Aage Jørgensen:

De jyske dialekters benævnelse for en tallerkenrække

1-15

August F. Schmidt:

Vejledalen som etnologisk skel

16-18

August F. Schmidt:

Jens Lund

19-22

Hans Veirup:

Jysk syntaks II

23-28

K. Ringgaard:

Wenkers spørgelister fra Sønderjylland

29-44

Peter Skautrup:

Jyske ord. 10. tviggers. 11. † valdre

45-46

Peter Skautrup:

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. Årsberetning for 1963

47-48

August F. Schmidt:

A.C. Skyum

49-52

Jørgen Juul Gjedsted:

Visualiseret sprog i reklametekster

53-66

N. Blixenkrone-Møller:

Om tolkningen af Jyske Lov III. 30 "oc flytær vp æth nithær"

67-68

Hans Veirup:

Jysk syntaks III

69-74

Niels Åge Nielsen:

Jyske ord for "cikadeskum"

75-81

Anmeldelser

82

Peter Skautrup:

Jyske ord. 12. Bomholt

83-86

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning. Årsberetning for 1964

87-88

Bind 25.

Sidens top

side

Knud Jensen:

Blod som maling

1-11

Anmeldelser

12-14

Allan Karker:

Myndrik — båd og mand

15-39

Peter Skautrup:

Jyske ord. 13. Markned-sygned

40

Torsten Balle:

Skudtørv — skårtørv

41-44

Torsten Balle:

Notation af lange vokaler i Thy

45-48

Niels Åge Nielsen:

Jyske ordstudier

49-58

Karl-Hampus Dahlstedt:

De folkliga växtnamnens semantik

59-82

Evert Salberger:

Sartr. Ett mansnamn i rundanskan

83-87

Institut for jysk Sprog- og Kulturforskning.
Årsberetning for 1965

Årsberetning for 1966

88-89

89-90

Harry Andersen:

Vejmanden for fjerde gang

91-92

Mette Kunøe:

Die rheinische Schärfung og danske akcentuationsfænomener

93-102

Bind 26.

Sidens top

side

Peter Jørgensen:

Om fornavne-kombination i Brede sogn

1-29

Hans Veirup:

Konjunktionerne at, te, det og deres sammensætninger

30-36

Jens Cramer:

Genusstrukturer i vendsysselsk

37-48

Niels Åge Nielsen:

Jyske ordstudier, 4-9

49-60

Bent Søndergaard:

Det såkaldte klusilspring, specielt i morsingmål

61-68

Peter Skautrup:

Beretninger om arbejdet ved Jysk Ordbog 1967 og 1968

69-71

Anmeldelser

72

Peter Skautrup:

Ældre middeljysk harughe

73-96

Bind 27.

Sidens top

side

Aage Jørgensen:

Ribe-repertoiret og Resen-håndskriftet

1-9

Peter Skautrup:

Beretning om arbejdet ved Jysk Ordbog 1969

10-11

Peter Skautrup:

Beretning om arbejdet ved Jysk Ordbog 1970

11-12

V.J. Brøndegaard:

Nordens palmer

13-22

Lars Kruse-Blinkenberg:

Sammensatte substantiver hos Lindberg

23-57

Peter Skautrup:

Jyske ord 14. Lindbergs Dæmen

58

Peter Skautrup:

Ole Degn: Livet i Ribe 1560-1700 i samtidiges optegnelser. 1971. Anmeldelse

59-60

Peter Skautrup:

Jysk Institut I

61-68

K. Ringgaard:

Om udbredelsen af i som infortisvokal i jysk

69-81

Peter Skautrup:

Gamle dialektoptegnelser

82-84

Olaf Thomsen:

Nogle hyppige ord i dansk talesprog

85-92

Bodil Faurschou Jensen:

Tyttebær

93-99

Peter Skautrup:

Anmeldelser

100-101

Evert Salberger:

Nyker-stenens första personnamn

102-104

Niels Åge Nielsen og Torsten Balle:

Artikelløshed i Thy. En foreløbig oversigt

105-112

Inga Steen-Jensen:

De artikelløse substantiver i dialekten på Hannæs og i nabosognene

113-121

Viggo Sørensen:

Noget om "noget" i jysk

122-136

Bind 28.

Sidens top

side

Lars Kruse-Blinkenberg:

Bibelsprog, normalsprog og filosofisk-teologisk fagsprog

1-43

V.J. Brøndegaard:

Fanden i brombærrene

44-49

Johan Lange:

Metode og holdning hos nordiske plantenavneforskere

50-77

Ole Degn:

Anmeldelser

78-80

Evert Salberger:

Ålborg-spännets mansnamn

81-86

Johan Lange:

Terrænbetegnelser brugt som plantenavne

87-106

Erwin Stæt Andersen:

Navngivningsstruktur i 1700-tallet

107-122

Ove Rasmussen:

En østjysk dialektprøve fra 1828

123-128