Aarhus Universitets segl

Kortvokalstød

Kortvokalstød er et stød der optræder på kort vokal (modsat det normale stød). Det forekommer ikke overalt på Sjælland og kendes ikke i rigsmål, men forekommer i øvrigt efter "stødregler" som er fælles for sjællandsk og rigsmål; således har både rigsmål og sjællandsk stød i nutidsformer af stærke verber som fx "hjælper" og "stjæler" (fordi disse former oprindeligt var enstavede); det er af samme grund at nutidsformerne "stikker" og "sprækker" har stød i sydvestsjællandsk; når de ikke har stød i rigsmål, skyldes dette at stød på kort vokal ikke hører til normen i rigsmål (mens det hører til normen i sydvestsjællandsk). På samme måde kan det forklares at teksten - modsat rigsmål - har stød på bestemt form ental i et ord som "loftet" (lj. 17 lå'fte). - Kortvokalstød kan også findes i form af andetledsstød, men teksten mangler eksempler; jf kort 3.