Aarhus Universitets segl

Mere om nordvestjysk

Dialekterne i Nordvestjylland er beskrevet i følgende værker:

Mht. lyd- og bøjningssystem:

Jens Lund: Morsingmålets Lyd- og Formlære (1932-38).

Mht. ordforråd:

Caspar Schade: Bidrag til et jydsk Idioticon (1807, men først udgivet 1968). Ordbogen koncenterer sig om sådanne dialektord fra Mors, der ikke kendes i rigsmålet eller har en anden betydning end der. De er alfabetiseret efter dialektens udtale.

A.C. Skyum: Morsingmålets Ordforråd I-II (1948-1954). Det er ingen ordbog, men en emneopdelt præsentation af ordforrådet.

En mere kortfattet karakteristik af thybomålet gives af
Peter Skautrup i C. Brunsgaard og Harry E. Pedersen: Landet mod nordvest I (1946) s.187-198.

En populær fremstilling af morsingske dialektord er givet i A.C. Skyum: Morsingsk (1931).

Hvad er der skrevet PÅ dialekten?