Aarhus Universitets segl

Mere om sydvestjysk

Der er ikke udgivet nogen systematisk beskrivelse af den syd-vestjyske dialekts lyd- og bøjningssystem siden følgende tidlige og meget kortfattede:

J. Viktor Bloch: Nogle grammaticalske Bemærkninger om den vesterjydske Dialect (1837).

Heller ikke ordforrådet i sydvestjysk er der samlet redegjort for, men det meste må formodes indfanget af H.F. Feilberg, der udarbejdede Ordbog over jyske almuesmål I-IV (1886-1914). Feilberg var i mange år præst sydøst for Esbjerg, og ordforrådet fra denne egn er fyldigt repræsenteret i ordbogen - anført med stedsangivelsen Darum.

Hvad er der skrevet PÅ dialekten?