Aarhus Universitets segl

Mere om fynsk

Litteratur om fynsk

En almindelig omtale af fynsk (herunder sproget på de sydfynske øer) findes i:

Gyldendals Egnsbeskrivelse, bind 1 (Bornholm. 1969) i afsnittet "Folkemål" ved Poul Andersen.

Bent Jul Nielsen og Karen Margrethe Pedersen: Danske talesprog. Dialekter. Regionalsprog. Sociolekter (1991).

Finn Køster: Dialekterne på de sydfynske øer og Sydfyn, i: Tåsinge Årbog 1992.

 

Øvrig litteratur om fynsk henvender sig ofte til særlig fagligt interesserede. Følgende kan nævnes:

Poul Andersen: Fonemsystemet i Østfynsk (1958, disputats).

Hanne Louise Geist: Palatalisering af initialt g, k og sk på Nordvestfyn, i: Danske Folkemål 1975.

Gotfredsen, L: Langelandsk grammatik i hovedlinjer (1955).

Peder Jacobsen: Mundarten i Flemløse Sogn (1933, udgivet af Poul Andersen) - Peder Jacobsens meget grundige monografi over Flemløse-dialekten er fra 1885.

H. M. Jensen: Brenderup-målet - Nordvestfyn (1926).

Finn Køster: Nogle accent-forhold i dialekten på øerne syd for Fyn, i: Danske Folkemål 1980.

Kroman, Erik: Musikalsk accent i Dansk (1947, disputats; se også Poul Andersens anmeldelse i Danske Folkemål 1949).

Rasmus Rask: De fynske Bønders Sprog (bearbejdet og udgivet af Poul Andersen 1938).

Ordbøger

L. Gotfredsen: Langelandsk Ordbog. 1-3. (1972-3)

Marius Rasmussen: Bidrag til en Ordbog over Vends Herreds Folkemmål (1949).

Ømålsordbogen. En sproglig-saglig ordbog over dialekterne på Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og omliggende øer (1992 ff.). Til ordbogen hører et tillægsbind med indledning, nøgler, forkortelseslister og kort. - Foreløbig er der udkommet fire bind (frem til bogstav f).

Tidsskrifter

Danske Folkemål 1927 ff (udg. af Udvalg for Folkemaal, fra 1961 Institut for Dansk Dialektforskning).Hvad er der skrevet PÅ dialekten?