Aarhus Universitets segl

Mere på fynsk

Tekster på fynsk

Inden for prosagenren er den mest kendte forfatter Morten Korch, der bruger den fynske dialekt i ''Godtfolk" (1920-24) og "Landsbyfolk'' (1943). Videre kan nævnes Anders Kristensen: Fynboer (1901, genudg. 1960), bestående af to småfortællinger i vestfynsk dialekt og Sophie Breum, der ofte bruger (østfynsk) dialekt i sine romaner og fortællinger. - Dialektlyrikken repræsenteres bl. a. af K. H. With, Mads Hansen, Hans P. Lunde og Lars Clausen.

En meget indgående omtale af disse fynboer, spec. den del af deres produktion som skrevet på dialekt, findes i Hans Henrik Jacobsen: Fynske Digtere (1994), som også indeholder fyldige tekstprøver. Prøver bl.a. af K. H. With, Lars Clausen, Mads Hansen, Hans P. Lunde og K. Kristensen findes endvidere i Niels Åge Nielsen: Dansk Dialektantologi (I. Østdansk og ømål).

En anden genre er Jens Christensen: Træk af Nordfynsk Landsbyliv (1953, udg. af Poul Andersen). - Jens Christensen levede fra 1828 til 1914; han skriver ubesværet og talesprogsnært, men er - heldigvis - ikke god til at stave, således at dialekten i høj grad skinner igennem.

En del dialektalt stof findes i Christine Reimer: Nordfynsk Bondeliv i Mands Minde (1910-19).

Lydskrevne tekster med oversættelse findes i Danske Dialekttekster 4 og 5 (1976 og 1977) med tekster fra henh. Fyn og de Sydfynske øer.

Tekster gengivet på dialekt (undertiden i lydskrift) findes i Niels Åge Nielsen: Dansk Dialektantologi
(I. Østdansk og ømål).Hvad er der skrevet OM dialekten?