Aarhus Universitets segl

Ord & Sag, forfatterregister

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Andersen, Jørgen:

Sidens top

Men tho hwa - Jeppe Aakjærs brug af dialektfarve

bd. 11 - s. 6

Andersen, Lena Wienecke:
"Her siger vi stampekærne" – en systematisk gennemgang af smørkærner og deres betegnelser i de danske dialekter bd. 32 - s. 4

Andersen, Poul:

Hvad er en kviststjært?

bd. 3 - s. 13

Andresen, Hans Detlev:

Æ Mærken i Læk

bd. 34 - s. 27

Andresen, Sigfred:

Fra den yderste forpost mod syd (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 9 - s. 20

Arboe, Torben:

 Sidens top

Dialektbånd og databehandling

bd. 1 - s.11

Stodder, enke, fok

bd. 2 - s. 12

Jyske gilder i slæt, høst og tærsketid

bd. 3 - s. 24

Jyske bør-typer

bd. 4 - s. 44

Hyvl i grob og hamler i gras- det er en lied kongkyren

bd. 5 - s. 39

Fra Limfjord til Vesterhav

bd. 6 - s. 25

Himmelfog, hvælvknog og overkast vejr

bd. 7 - s. 19

Kan man brodde en klæpning

bd. 9 - s. 7

Låning - et frisisk låneord i jysk

bd. 10 - s. 57

Jyske efternavne på -(dat)ter

bd. 14 - s. 22

Melbyttel og sakkuk - kulinariske låneord sydfra

bd. 15 - s. 22

Høvd, hvoddem, åvending - og andre ord for forpløjning (sammen m. Karen Margrethe Pedersen)

bd. 16 - s. 12

Stunthoser, springtriller - og andre fodløse strømper bd. 20 - s. 36
Jyske kollektiver - et grammatisk fænomen under afvikling bd. 21 - s. 6

Skuld gammel venskab rejn forgo/Auld Lang Syne
- om sproget i Aakjærs og Burns's velkendte vise


bd. 22 - s. 16
Om haspetræer og andre garnvinder bd. 23 - s. 9
Aakjær og Burns revisited bd. 24 - s. 36

Hvervesten, hvirvlesten, hvædesten mv.
- om ældre tiders slibesten og slibning

bd. 25 - s. 4
Hjald, slyde, rande
- og andre betegnelser for stænge, halvloft mv.
bd. 26 - s. 16
Opfandt Aakjær selv dialektord?
- forsvar mod en sejlivet myte
bd. 27 - s. 28
Nannest - et officielt og østjysk ord for naturalieydelser til præst og degn bd. 28 - s. 4
Det afgørende stød - lidt om interjektionen å'e i jysk bd. 29 - s. 48
Juleaften, stefansmorgen og kongeaften - om juleskikke i gamle dage bd. 30 - s. 23
Hvad satte man på leen til kornhøst – kroge, spjarrer, en vifte eller andet? bd. 31 - s. 4
Omkring et festskrift bd. 31 - s. 68
Dialekter og standardsprog – synspunkter og undersøgelser siden 1960 bd. 32 - s. 18
"... en plaffert af en pennepose" – lidt om opdatering af ordbogsdefinitioner bd. 32 - s. 60
Skrave, skagle, lejder – og andre betegnelser for dele af høstvogne bd. 33 - s. 4
Solringen – en forløber for lommeuret bd. 34 - s. 4
Nyt dialektforum: Foreningen Thybomål bd. 34 - s. 53
Skalmeje – i Jysk Ordbogs kilder bd. 35 - s. 10
Sylt og sylte – om flere slags konservering bd. 36 - s. 8
Miniordbog over thybomålet – en opfordring til indsendelse af dialektord (sammen med Chr. Bo Hansen) bd. 36 - s. 22
Krims – et engelsk ord i jysk/dansk forklædning bd. 37 - s. 17
Kride – den jyske form for kridt bd. 37 - s. 44
Der skal drages ild – om ord, ordforbindelser og talemåder vedr. brug af ild bd. 38 - s. 37
Sådan snakker ræven for gæssene: han skal ikke tage dem - om markens og skovens dyr i talemåder mv. bd. 39 - s. 4
Langvogn, langjern og svanehals – forbindelsesled og/eller forlængelsesled i hestetrukne arbejdsvogne bd. 40 - s. 25
Måle af, snese og binde den lange snes – om at strikke om kap i bindestuerne bd. 40 - s. 61
Ulla Winblad, Movitz og fader Mollberg i Thisted! – om et udvalg af C.M. Bellmans viser gendigtet på thybomål af Søren Sørensen bd. 41 - s. 13
Ordbøger for dialekterne i Thy bd. 42 - s. 27
Thybomål i South Dakota, USA (sammen med Kristoffer Friis Bøegh) bd. 43 - s. 7
Tel og klage – betegnelser for frostlag i jorden bd. 43 - s. 53

Anmeldelser:

Trønderordboka bd. 17 - s. 46
Fra den thy'ske vestkyst bd. 24 - s. 57
Danske Folkeeventyr - nu på engelsk bd. 28 - s. 49
Blichers Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe, genudgivet bd. 33 - s. 52
Udgivelse på cd af St.St. Blicher: E Bindstouw bd. 34 - s. 54
Morsingbo-ordbog bd. 36 - s. 52
Årsberetninger:
Beretning fra center og ordbog bd. 41 - s. 2
Beck, Andreas Helbo:  Sidens top
Om begyndelsen til Dialægt – en virksomhed med dialektplakater bd. 36 - s. 4

Bjerrum, Marie:

Om fred i betydningen "helle"

bd. 7 - s. 5

Det alsiske essel og Alsisk Ordsamling

bd. 8 - s. 25

Det tostavede grebe (= hank)

bd. 9 - s. 30

Kender i Pers gæs? (Spørgeside)

bd. 18 - s. 45

Anmeldelse:

Angel-ordbogen - en imponerende præstation

bd. 15 - s. 46

Boas, Kirstine:
Hvornår taler de unge fynsk på Fyn? – dialekt som en resurse i unges hverdagssprog bd. 43 - s. 27
Bøegh, Kristoffer Friis:
90-årsfødselsdagen – jysk dialektforskning i Århus fra 1932 og til i dag (sammen med Mette-Marie Møller Svendsen) bd. 42 - s. 4
Om dialektcykelturen i 1940 og udforskningen af artikelgrænsen mellem øst- og vestjysk bd. 42 - s. 31
Thybomål i South Dakota, USA (sammen med Torben Arboe) bd. 43 - s. 7
En nyopdaget Anker Jensen-tekst om sproglig variation (sammen med Johan Valentin Keller) bd. 43 - s. 64
Bødker, Jakob Kjær:
Jeppe Aakjærs brug af dialekt i Vredens børn bd. 42 - s. 45

Bøggild-Andersen, Boel:

 Sidens top

Med trolddomskunst og djævelsmagt

bd. 1 - s.19

En vestjysk herredsskriver og hans baggrund

bd. 2 - s. 23

"Den har så månne ywwn" om eve, omme, blæseorm og pusteorm i jysk

bd. 4 - s. 15

Christensen, Birgit:
Dansk i Tønder i 1600'tallet bd. 27 - s. 4
Dall, Uwe:
Juel å synnejysk bd. 31 - s. 60
Dalsgaard, Nikolaj :
Haj ær da i sær faks - om et speciale fuldt af skældsord bd. 20 - s. 32
Dialektprøver:  Sidens top
De' ba're æn øwwergång', så hanj ræw'n (top. 1286, Haverslev sogn) bd. 5 - s. 14
Fastelaw'n po lan'et i trådern (top. 1878, Øster Tørslev sogn) bd. 6 - s. 10
Om dansk å tysk i hæwe unje e kri' (top. 3103, Højer sogn) bd. 10 - s. 48
De daw'le ar'be (top. 1636, Oddense sogn) bd. 13 - s. 30
En Stå'kel (top. 2044, Mørke sogn) bd. 18 - s. 47
Te Mar'ken i Holsbrow' (top. 2452, Mejrup sogn) se Marinus Poulsen
De dawle lyw' i æn go'r (top. 1966, Hørning sogn) bd. 21 - s. 20
Ja, hwans er dialekt? (top. 1319, Lild sogn) bd. 26 - s. 8
En uwflogt i nettenhunjer å fæmåførre (top. 1320, Hannæs) bd. 26 - s. 12
Hva der saant blyver faatal (top. 1259, Jerslev sogn) bd. 28 - s. 31
En drukneulykke (top. 1614, Sebber sogn) bd. 29 - s. 60
Høsttid (top. 1985, Voldby sogn) bd. 30 - s. 61
Juel å synnejysk (top. 3255, Ulkebøl sogn) bd. 31 - s. 60
Et brøndskred (top. 1396, Heltborg sogn) bd. 33 - s. 44
Jul omkring 1933 (top. 1725, Låstrup sodn) bd. 33 - s. 48
Æ Mærken i Læk (top. 3148, Læk sogn) bd. 34 - s. 27
Diederichsen, Johannes:
E Alsingergild' (sammen med Christian Pedersen) bd. 24 - s. 28

Ejsing, Jens:

Sidens top

Om Salling og sallingmål (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 13 - s. 28

Hvad vi kaldte hinanden i det gamle Salling bd. 20 - s. 6

Ejskjær, Inger:

Wangjællem og småløwuerde - det er samsisk

bd. 4 - s. 37

Skærsat - hjemligt eller indlånt?

bd. 11 - s. 17

Er skånsk i familie med jysk?

bd. 15 - s. 6

Ejstrup, Michael:
Perceptionsundersøgelse af moderne danske dialekter bd. 31 - s. 30

Espegaard, Arne:

 Sidens top

Om at samle stumper sammen - af en død dialekt

bd. 4 - s. 5

Lidt om navneskikke - især blandt vendelboer

bd. 8 - s. 7

En grammatik i støbeskeen

bd. 10 - s. 13

Lidt om sproglige frynser

bd. 16 - s. 36

Fisker, Anders:

Sidens top

Dialekten i Øster Han herred (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 5 - s. 13

Førby, Aksel:
En uwflogt i nettenhunjer å fæmåførre bd. 26 - s. 12
Goldshtein, Yonatan:
Overblik over danske dialektoptagelser (sammen med Rasmus Puggaard) bd. 39 - s. 18
Hvordan opstod stødet? bd. 40 - s. 4
Graversen, Niels:
En fortælling fra Fur bd. 38 - s. 35

Grøftehauge, Nina:

Sidens top

Pernentle, perneffen el. pimrinimsk? (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 6 - s. 39

"Tak ska' do ha'!" - og hvad siger man så?

bd. 15 - s. 12

Det skulle jo bruges altsammen – når man havde slagtet (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 16 - s. 51

Hovedpand(s)karl eller kop-og-kande- lidt om integrering af fremmedord

bd. 17 - s. 5

Vil du ikke rende og hoppe – et spørgsmål om underforståelse og omfortolkning (sammen med Viggo Sørensen) bd. 21 - s. 32
Jamen, så lad os gå halvt om det (sammen med Viggo Sørensen) bd. 23 - s. 32
Det howwer a godt! (sammen med Viggo Sørensen) bd. 24 - s. 39
Svinemikkel – pilfinger – luskebuks! (sammen med Viggo Sørensen) bd. 25 - s. 20
Pibesild, værkepig, kludremager (sammen med Viggo Sørensen)) bd. 26 - s. 38
hampus! – eller hvad det nu hedder (sammen med Viggo Sørensen) bd. 28 - s. 19
Tik og put – om et par enkle lege i fortiden (sammen med Viggo Sørensen) bd. 30 - s. 4
Nå, er du kommet til hægterne igen? (sammen med Viggo Sørensen) bd. 31 - s. 42
Lidt om katten og alt dens væsen (sammen med Viggo Sørensen) bd. 32 - s. 35
At få vuggen (sammen med Viggo Sørensen) bd. 34 - s. 21

Gudiksen, Asgerd:

Meget liner som på Sælland

bd. 10 - s. 37

Gensyn med brød og kage – eller hvad betyder dét i ømålene bd. 24 - s. 4
Kratte og andre typer river på Øerne bd. 37 - s. 35

Handrup, Adolf:

Sidens top

Et brøndskred

bd. 33 - s. 44

Hansen, Chr. Bo:
Miniordbog over thybomålet – en opfordring til indsendelse af dialektord (sammen med Torben Arboe) bd. 36 - s. 22
Hansen, Lise Hornemann:
Så kam den haw og skil wos ad – om "usynlige" datidsformer i jysk bd. 16 - s. 41
Hovmark, Henrik:
Ude og hjemme – om brugen af retningsadverbier i Jylland og på Øerne bd. 29 - s. 5
Hvad betyder hen? bd. 38 - s. 4

Højensgård, I.C.:

Sidens top

Regionalsprog – midtvejs mellem dialekt og rigsmål

bd. 11 - s. 24

En ny og sørgelig vise på vendelbomål bd. 29 - s. 4
Højgaard, Kristen:
Jul omkring 1933 bd. 33 - s. 48
Marked i trediverne bd. 35 - s. 21
Jacobsen, Marie Birkkjær:
Synnejysk å skrift bd. 39 - s. 29

Jensen, Gudrun:

Sidens top

Mellem Randers og Mariager fjorde (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 6 - s. 9

Jensen, Jørn Rom:

Om Robert Schak – og hvordan en fortælling fandt sin forfatter

bd. 17 - s. 27

Jørgensen, Birthe Daugaard:

Englefedt og pukkelblå

bd. 9 - s. 4

Jørgensen, Aage:
Skalmejen, hyrdedrengens trøst bd. 35 - s. 4

Karker, Allan:

Sidens top

Anmeldelser:

Ny svensk dialektordbog

bd. 13 - s. 51

Folkemål og sproghistorie

bd. 15 - s. 41

Keller, Johan Valentin:
En nyopdaget Anker Jensen-tekst om sproglig variation (sammen med Kristoffer Friis Bøegh) bd. 43 - s. 64
Lyshøj, Kirsten: Sidens top
Nøjesgaw – en helt igennem uvidenskabelig undersøgelse af en jysk filippine bd. 28 - s. 15
Lune jyder bd. 34 - s. 19
Fra arkiverne: Stajsfåskjæl bd. 37 - s. 63
Fra arkiverne: En præstehistorie mm. bd. 38 - s. 52
Fra arkiverne: Brødbagning bd. 39 - s. 46
Fra arkiverne: Min barndoms jul bd. 40 - s. 38
Fra arkiverne bd. 41 - s. 35
Fra arkiverne bd. 42 - s. 63
Fra spørgelisterne bd. 43 - s. 107

Michaelsen, Peter:

Sidens top

Somme trak også tavl – om et gammelt tidsfordriv og dets navne

bd. 18 - s. 11

Daldøs og Sakku - to gamle nordiske spil bd. 19 - s. 15
Ponni, niks, alle-halve – betegnelser for spil med terningepind og -top bd. 22 - s. 47
Moltesen, Klaus: Sidens top

De dawle lyw' i æn go'r

(hør Klaus Moltesens egen oplæsning)

bd. 21 - s. 20
Møller, Niels: Sidens top
Thy for 200 år siden bd. 42 - s. 53

Nielsen, Bent Jul:

Sidens top

Signalement af vendelbomålet

bd. 4 - s. 25

Nielsen, Hans Jakob: Sidens top
Pas på – det er jysk! bd. 24 - s. 13

Nielsen, Jørn:

Sidens top

Dernede fra grænsen (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 10 - s. 47

Nielsen, Niels Åge:

Sidens top

Sådan startede det

bd. 2 - s. 7

Tøjreslag

bd. 3 - s. 20

Nyberg, Magda:

Sidens top

Hvor går grænsen - for tyske låneords indtrængen i jysk?

bd. 5 - s. 6

Ohrt, Hans:

Sidens top

Løst og fast om ord og vendinger fra min sønderjyske hjemstavn

bd. 7 - s. 11

Olsen, Ole Birger:

En sommer

bd. 32 - s. 52

Ordbogsredaktionen:

 Sidens top

Usky'er, en forespørgsel

bd. 3 - s. 37

Mojn - en sønderjysk hilsen

bd. 8 - s. 12

Et kig ind i værkstedet: JO's spaltekort

bd. 11 - s. 23

De jyske hoveddialekter (kort)

bd. 11 - s. 52

Sprogminuttet (især for østjyder!)

bd. 12 - s. 65

Talemåder - til det grove

bd. 13 - s. 27

Sprogminuttet 1993 (især for østjyder)

bd. 13 - s. 55

Sprogminuttet 1994

bd. 14 - s. 55

Sprogminuttet 1995

bd. 15 - s. 52

Sprogminuttet 1996

bd. 16 - s. 63

5 minutters jysk

bd. 17 - s. 63

Har man virkelig sagt sådan? Spørgsmål og svar om jysk

bd. 18 - s. 5

Har man virkelig sagt sådan? Spørgsmål og svar om jysk bd. 19 - indersiden af omslaget
Har man virkelig sagt sådan? Spørgsmål og svar om jysk bd. 20 - s. 59
Har man virkelig sagt sådan? Spørgsnål og svar om jysk bd. 21 - s. 15
Kan man sige sådan, og hvorfor bd. 22 - s. 62
Kan man sige sådan, og hvorfor bd. 23 - s. 40
Spørg "Skautrup" bd. 24 - s. 55
Spørg "Skautrup" bd. 25 - s. 15
Spørg "Skautrup" bd. 27 - s. 42
Spørg "Skautrup" bd. 28 - s. 28
Spørg "Skautrup" bd. 29 - s. 57
Spørg "Skautrup" bd. 30 - s. 59
Spørg "Skautrup" bd. 31 - s. 58
Spørg "Skautrup" bd. 32 - s. 49
Spørg "Skautrup" bd. 33 - s. 25
Vi vil ikke DØ! – om Jysk Ordbogs spørgelister bd. 34 - s. 14
Ord & Sag – et kig i spejlet bd. 34 - s. 25
Spørg "Skautrup" bd. 34 - s. 29
Afprøv dit jysk! bd. 34 - s. 60
Fra arkiverne: P.L. Paulsen: En sandfærre Historre bd. 35 - s. 45
Afprøv dit jysk! bd. 35 - s. 64
Fra arkiverne: Ullerup Fattegoer bd. 36 - s. 26
Spørg "Skautrup" bd. 36 - s. 47
Spørg "Skautrup" bd. 37 - s. 41
Spørg "Skautrup" bd. 38 - s. 65
Spørg "Skautrup" bd. 39 - s. 50
Spørg "Skautrup" bd. 40 - s. 70
Spørg "Skautrup" bd. 41 - s. 75
Spørg "Skautrup" bd. 42 - s. 72
Spørg "Skautrup" bd. 43 - s. 108
Pedersen, Christian: Sidens top
E Alsingergild' (sammen med Johannes Diederichsen)) bd. 24 - s. 28
Pedersen, Egon Vendelbo:
Ja, hwans er dialekt? bd. 26 - s. 8

Pedersen, Inge Lise:

På jagt efter et ord

bd. 5 - s. 21

Usnuttelig og usøs - med en fynbo på opdagerfærd i det jyske

bd. 8 - s. 31

Fra klenodie til pisallik

bd. 10 - s. 5

Katastrofer, mobilitet og sprogforandring – er dét forklaringen på særtræk i sønderjysk og vestfynsk dialekt? bd. 40 - s. 14
Pedersen, Jens Holm:
Hva der saant blyver faatal bd. 28 - s. 31

Pedersen, Karen Margrethe:

Sidens top

Legetøj, syltetøj, troldtøj og andet tøjeri (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 10 - s. 20

Jyderne i Ømålsordbogen

bd. 12 - s. 6

Kun - et ords historie

bd. 14 - s. 5

Høvd, hvoddem, åvending - og andre ord for forpløjning (sammen med Torben Arboe)

bd. 16 - s. 12

Om øg, heste og andre bæster (sammen med Viggo Sørensen) bd. 20 - s. 13

Pedersen, Suzanne Dohm:

Nye tider, nye skikke - om edb og dialektgeografi

bd. 8 - s. 13

 

Petersen, Kathrine Thisted:

Århusiansk sprogbrug anskuet i lyset af den igangværende standardiseringsproces

bd. 35 - s. 28
Poulsen, Marinus: Sidens top
Te Mar'ken i Holsbrow' bd. 19 - s. 29
Te Mar'ken i Holsbrow' (2) bd. 20 - s. 54
Te Mar'ken i Holsbrow' (3) bd. 21 - s. 46
Te Mar'ken i Holsbrow' (4) bd. 23 - s. 46
Te Mar'ken i Holsbrow' (5) bd. 24 - s. 60
Te Mar'ken i Holsbrow' (6) bd. 25 - s. 52
Te Mar'ken i Holsbrow' (7) bd. 26 - s. 55
Te Mar'ken i Holsbrow' (8) bd. 27 - s. 62
Puggaard, Rasmus:
Overblik over danske dialektoptagelser (sammen med Yonatan Goldshtein) bd. 39 - s. 18

Rasmussen, Ove:

Sidens top

Hun hed madammen, så tog ingen fejl

bd. 1 - s.5

Peter Skautrup - mindeord

bd. 2 - s. 5

Byge

bd. 2 - s. 31

At være ordbog i en krisetid

bd. 3 - s. 4

Niels Åge Nielsen - mindeord

bd. 6 - s. 3

Det jæller om å læten sæ

bd. 6 - s. 18

Labo, bilmer, vimming

bd. 7 - s. 32

Vredne bukser

bd. 9 - s. 34

Kolbøtten - en bagatel for hyrdedrenge, en prøvelse for dialektforskere (sammen med Viggo Sørensen)

bd. 13 - s. 6

Lampanniværk - et låneord i jysk?

bd. 14 - s. 39

Skrøws - og andre jyske våbenhusbetegnelser

bd. 17 - s. 12

Boller på suppen - arvegods og indlån bd. 19 - s. 5
Jysk Ordbog - en 70-årig med fremtid i bd. 22 - s. 4
Gærde - ord & sag bd. 23 - s. 4

Årsberetninger:

Beretning fra institut og ordbog

bd. 4 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 5 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 6 - s. 7

Beretning fra institut og ordbog

bd. 7 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 8 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 9 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 10 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 11 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 12 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 13 - s. 4

Beretning fra institut og ordbog

bd. 14 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 15 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 16 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 17 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog

bd. 18 - s. 3

Beretning fra institut og ordbog bd. 19 - s. 3

Reinhammar, Vidar:

Sprogkontakt i Sydvestskandinavien

bd. 12 - s. 23

Schoonderbeek Hansen, Inger:

Sidens top

"Jow, vi taler stadig dialekt!"

bd. 15 - s. 16

Nu sår Låkke hawre - om flimrende luft på varme dage

bd. 16 - s. 29

1 brukiel for 6 sldlr. - en dialekt i 1600-tals retstekster bd. 22 - s. 40
Dialekt på skrift - Jens Thises vendelbomål bd. 23 - s. 21
Mæh, sagde fuglen! bd. 24 - s. 17
Åbydialekt i 1890'erne - om Danmarks første sociolingvist, Anker Jensen bd. 27 - s. 19
Så skal alle folk ha' risengrød - lidt mere om jul: julemad bd. 30 - s. 39
Dialektalt skriftsprog - Rikke Thomsens Mojn Når Vi Komme bd. 39 - s. 38
Jow, de taler stadig dialekt i Salling! – sallingbomål i Jebjerg 1995-2020 bd. 40 - s. 55
Feilbergs Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål (1886-1914) (sammen med Mette-Marie Møller Svendsen) bd. 41 - s. 40
Om Tænkepausen Jysk bd. 42 - s. 59
Træls bd. 43 - s. 101
Anmeldelse:

Windet met opragte finger och eed. H.H. Appel: Tinget, magten og æren.

bd. 19 - s. 55
O sallingmo'l bd. 25 - s. 41
Hær kan en fåwinn al sin nød bd. 43 - s. 85
Årsberetninger:
Året, der gik bd. 42 - s. 2
Året, der gik bd. 43 - s. 2

Skautrup, Peter:

Dialekterne og digtningen

bd. 16 - s. 5

Skovgaard, Mogens:
Batøk - hvad er ordets oprindelse? bd. 26 - s. 33

Skårup, Povl:

Anmeldelse:

Godt begyndt

bd. 13 - s. 47

Snabe, Peter A.:
Et hidtil utrykt digt af Thøger Larsen – med efterskrift af Torben Arboe bd. 29 - s. 28
Sundorf, Esben:
Tales der stadig dialekt i Århus og Randers? bd. 38 - s. 22
Svendsen, Mette-Marie Møller:
Jysk Ordbog og dens brugere – en undersøgelse bd. 41 - s. 4
Feilbergs Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål (1886-1914) (sammen med Inger Schoonderbeek Hansen) bd. 41 - s. 40
90-årsfødselsdagen – jysk dialektforskning i Århus fra 1932 og til i dag (sammen med Kristoffer Friis Bøegh) bd. 42 - s. 4
Anmeldelser
Mina fossta tuzen or på borrijnholmst – indtryk fra en förd bd. 43 - s. 94

Søndergaard, Georg:

 Sidens top

Midde, Misse og Marie - om højtidelige og uhøjtidelige personnavne

bd. 8 - s. 39

Sørensen, Viggo:

Bagehus, s.

bd. 1 - s.25

Om muenen, o æ mårer, om monner

bd. 2 - s. 40

Det tager tid at afdække sammenhænge

bd. 3 - s. 38

Af skjulte kilder

bd. 5 - s. 35

Equus blaccatus, eller: Ka do hint mæ den blakket, Jens!

bd. 5 - s. 51

Dialekten i Øster Han herred (sammen med Anders Fisker)

bd. 5 - s. 13

Mellem Randers og Mariager fjorde (sammen med Gudrun Jensen)

bd. 6 - s. 9

Pernentle, perneffen el. pimrinimsk? (sammen med Nina Grøftehauge)

bd. 6 - s. 39

Hest hedder cheval, og sådan er det hele vejen igennem

bd. 7 - s. 56

Fra den yderste forpost mod syd (sammen med Sigfred Andresen)

bd. 9 - s. 20

Brød og kage

bd. 9 - s. 43

Legetøj, syltetøj, troldtøj og andet tøjeri (sammen med Karen Margrethe Pedersen)

bd. 10 - s. 20

Dernede fra grænsen(sammen med Jørn Nielsen)

bd. 10 - s. 47

Det er d'et, der gør'et -om stedordet dem i vest- og sønderjysk

bd. 11 - s. 44

Kolbøtten - en bagatel for hyrdedrenge,en prøvelse for dialektforskere (sammen med Ove Rasmussen)

bd. 13 - s. 6

Om Salling og sallingmål (sammen med Jens Ejsing)

bd. 13 - s. 28

A er ett ræj i Torrenvejr - lidt om echinittens brug og navne

bd. 14 - s. 43

Pa Niesvis, Pæ Stårk og Lill Peer ve ær Ehnd

bd. 15 - s. 34

Det skulle jo bruges altsammen - når man havde slagtet (sammen med Nina Grøftehauge)

bd. 16 - s. 51

Kort og godt - om brugen af kortmateriale i Jysk Ordbog

bd. 17 - s. 49

Når solen er syg eller klemmes af ulve bd. 19 - s. 43
Om øg, heste og andre bæster (sammen med Karen Margrethe Pedersen) bd. 20 - s. 13
Vil du ikke rende og hoppe - et spørgsmål om underforståelse og omfortolkning (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 21 - s. 32
Jamen, så lad os gå halvt om det (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 23 - s. 32
Det howwer a godt! (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 24 - s. 39
Svinemikkel - pilfinger - luskebuks! (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 25 - s. 20
Det allermindste ord i jysk bd. 25 - s. 49
Pibesild, værkepig, kludremager (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 26 - s. 38
Når forfatterne skriver jysk - og hvad det fortæller
om skriftsprog og lydskrift
bd. 27 - s. 44
hampus! - eller hvad det nu hedder (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 28 - s. 19
Ikke som alle de andre ord bd. 28 - s. 37
At gennemskue det, endsige forklare det bd. 29 - s. 37
Tik og put - om et par enkle lege i fortiden (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 30 - s. 4
End - en nordjysk konjunktion bd. 30 - s. 48
An-tooo-nius! – hvorfor råber man dét? bd. 31 - s. 22
Nå, er du kommet til hægterne igen? (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 31 - s. 42
Lidt om katten og alt dens væsen (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 32 - s. 35
Et ord er et ord – også når det muterer bd. 33 - s. 29
At få vuggen (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 34 - s. 21
Klyne og tørv – et stykke kulturhistorie og sporene heraf i jysk dialekt bd. 34 - s. 34
En mand er en mand, og et ord er et ord! bd. 35 - s. 50
Kom'pejser – et fremmedords betydning bd. 36 - s. 17
Ægt, begreb og glose – og hvordan Jysk Ordbog håndterer denne dobbelthed bd. 36 - s. 36
Kratte, krøje og andre jyske betegnelser for en rive (sammen med Nina Grøftehauge) bd. 37 - s. 24
Nærmer og fjermer – et par gamle retningsbetegnelser (med Torsten Balle) bd. 37 - s. 57
Kvartér, Kvárter og Kvart – tre beslægtede målbetegnelser bd. 38 - s. 54
Ét ord eller flere enslydende? - om nytten af homonymer bd. 39 - s. 52
Når jyder (undtagelsesvis) roste hinanden – og hvad de nu ellers brugte roseord om bd. 40 - s. 43
Ligge lægge – i jysk regi bd. 41 - s. 56
Lidt om bindingsværk (i jysk regi) bd. 42 - s. 14
Om at længes – på jysk bd. 43 - s. 39

Årsberetninger:

Beretning fra institut og ordbog bd. 20 - s. 2
Beretning fra institut og ordbog bd. 21 - s. 2
Beretning fra institut og ordbog bd. 22 - s. 2
Beretning fra institut og ordbog bd. 23 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 24 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 25 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 26 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 27 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 28 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 29 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 30 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 31 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 32 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 33 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 34 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 35 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 36 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 37 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 38 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 39 - s. 2
Beretning fra center og ordbog bd. 40 - s. 2

Sørensen, Aage:

 Sidens top

En ståkel. Fortælling på djurslandsmål

bd. 18 - s. 46

Vibe, Søren:
Han Herred Mål bd. 26 - s. 5
Winter, Christoph:
En glemt kilde fra Sydslesvig. Moritz Momme Nissens Nordfrisisches Wörterbuch bd. 37 - s. 4

Århammar, Nils:

Sidens top

Om danske låneord i nordfrisisk

bd. 12 - s. 46

Friso-Jutica - hvad betyder karn- i det sønderjyske ord for "våbenhus"

bd. 17 - s. 23